Mange unge har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier. De fleste av dem som har gjort det, opplevde at de fikk sosial støtte etterpå. De fikk det bedre i livet sitt etter å ha delt historien sin.

Mange unge synes sosiale medier kan være bra for den psykiske helsa

Både forskere, medier og politikere har en tendens til å bare fokusere på de negative sidene ved sosiale medier. Det mener psykolog og forsker.

Flere forskere har funnet ut at det er en sammenheng mellom dårlig psykisk helse blant ungdom og sosiale medier.

En undersøkelse har blant annet vist at det er dobbelt så mange unge jenter som har fått symptomer på depresjon og ensomhet de siste 25 årene. 

Den tydeligste økningen skjedde da sosiale medier kom. 

Nesten bare et negativt fokus

Jens Christoffer Skogen er forsker og har forsket mye på ungdom og sosiale medier. 

Han mener at noe av denne forskningen er litt for ensidig presentert. 

Han og kolleger har tidligere undersøkt vinklingen i den forskningen som har blitt gjort. 

De fant at de fleste forskningsartikler fokuserer mest på det negative.

Nesten ingen forskning på ungdoms bruk av sosiale medier og gaming hadde sett på de positive sidene. 

Jens Christioffer Skogen er psykolog og forsker. Han mener at forskere stort sett bare har vært opptatt av de negative sidene av sosiale medier.

Forskningen gir ikke et svar

Skogen mener at det ikke er mulig å gi et enkelt svar på om sosiale medier skader barn og unges psykiske helse eller ikke. 

Forskningen er rett og slett ikke god nok til det. 

– Sosiale medier er en viktig sosial arena for ungdom. Vi ønsker derfor å se på både positive og negative sider ved bruken i forhold til psykisk helse og trivsel.

Handler om mer enn tid

Det er stort sett forsket på hvor lenge ungdom er på sosialer medier. Men det er ikke nok å bare forske på tidsbruken, mener Skogen. Han er forsker ved Folkehelseinstituttet.

– Det er mange ting som har mer betydning for din psykiske helse enn hvor mye tid du  bruker på sosiale medier. 

Det handler om hva du bruker tiden der til, mener han.

– Hvordan sosiale medier virker på deg er også avhengig av hvem du er, hvem du har kontakt med og hvorfor du bruker sosiale medier. Og ikke minst hva du opplever der.

Både positive og negative sider

Perfekte bilder av perfekte kropper og perfekte liv. 

Det er mye oppmerksomhet om at det er dette som er innholdet på sosiale medier.

Men ungdommene som ble intervjuet i Skogens forskning forteller også om noe annet.

Mange holder kontakt med venner, får nye venner og får positiv oppmerksomhet gjennom sosiale medier.

Mange får det bedre etterpå

Mange unge har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier. Og de fleste av dem som har gjort det, opplevde sosial støtte etterpå.

Forskerne finner også at de som opplever denne støtten, sier at de får det bedre i livet sitt etter å ha delt historien sin, forteller forskeren.

Det er særlig jenter som opplever at de får positiv oppmerksomhet når de deler noe i sosiale medier. Det er da også jenter som sosiale medier betyr mest for. 

Gutter er mer opptatt av online gaming. 

Mange gutter opplever at de gjennom gamingen føler seg som en del av et fellesskap og at de får nære venner gjennom den. 

Store forskjeller på ungdom

Det er store forskjeller mellom ungdom i hva de opplever på sosiale medier, finner Skogen og hans kolleger.

De som opplever flest negative ting der, for eksempel å bli stengt ute, er også de som ofte har det litt vanskelig på andre områder i livet, forteller han.

Om familien din har dårlig råd, hvordan det går med deg på skolen og hvor mye støtte du får fra andre spiller en større rolle for psykisk helse enn sosiale medier, mener forskeren.

Tror ikke på aldersgrenser

Myndighetene bør gjøre mer for å regulere innholdet på sosiale medier, mener Skogen. 

For eksempel at noen legger ut reklame som retter seg mot barn og unge eller innhold som er direkte skadelig. 

Regjeringen i Norge jobber nå med å få til aldersgrenser på Snapchat og TikTok.

Han har derimot ikke noen tro på aldersgrenser alene. 

– Jeg tror blant annet at det er viktigere at lærere på skolen og foreldre snakker med unge om bruken av sosiale medier. 

Voksne må lære mer

Forskerne vet at de synes det er vanskelig. 

Voksne kjenner ikke mediene godt nok. 

De har derfor hjulpet til med å lage et opplegg som lærere kan bruke i klasserommet når de skal snakke med elevene om bruken av sosiale medier, forteller han. 

Dette opplegget retter seg også mot foreldre. 

Kilder:

Rapport fra en spørreundersøkelse om sosiale medier og online gaming blant ungdom.

Nyhet på VG om sosiale medier og depresjon. 

Nettside til foreldre og lærere om hvordan de skal snakke med unge om sosiale medier. 

Powered by Labrador CMS