Det kan ofte være en konflikt mellom unge og eldre i sosiale medier.
Det kan ofte være en konflikt mellom unge og eldre i sosiale medier.

TikTok-videoer om eldre folk er ofte negative

Det er viktig å huske på at ikke alle fra en generasjon har de samme verdiene, mener forskere.

De fleste som bruker TikTok, er unge. 

Det gjør TikTok til et sted der unge deler ting de tenker på eller er engasjert i. 

Ofte mener forskjellige generasjoner ulike ting. 

Sånn blir det fort når man har vokst opp i forskjellige tidsperioder, som på hver sin måte former mennesker. 

Er slike generasjonsforskjeller synlige på TikTok? Det har forskere fra Singapore undersøkt. 

Generasjon Z og baby-boomere

Generasjon Z er tenåringer og unge voksne og mange av dem bruker TikTok. Hvis du er født mellom 1997 og 2012, tilhører du generasjon Z. 

De yngste fra generasjon Z kan ikke huske en verden uten internett og smarttelefoner. Og de er vokst opp i en tid da klimaendringer er noe av det viktigste i nyhetene. 

Så har du kanskje hørt om babyboomerne? De er populært kalt «boomere» eller «boomers».

Babyboomer-generasjonen regnes fra 1945 til omtrent 1965. Veldig mange fikk barn etter at 2. verdenskrig tok slutt i 1945 og det ble bedre tider. 

Forskerne var interesserte i å finne ut hvordan godt voksne blir fremstilt av unge på TikTok.
Forskerne var interesserte i å finne ut hvordan godt voksne blir fremstilt av unge på TikTok.

Internett sent i livet

I dag er babyboomerne et sted mellom 58 og 78 år gamle – altså godt voksne. Mange av dem er besteforeldre til dem som er født i generasjon Z. 

Boomerne fikk ikke internett før de ble voksne. Og det var litt andre utfordringer i verden da de var unge. 

Samtidig har de levd et liv og hatt tid til å forme sine egne meninger. Iblant fører det til opphetet debatt mellom unge og eldre. 

Om kosthold og klima. Om hva som er greit å si eller ikke. 

Eldre kan bli irritert på unge. Unge kan bli irritert på eldre. Men får de eldre kanskje litt for mye kjeft i sosiale medier? 

Boomer-videoer er populære

I studien undersøkte forskerne 673 videoer som var tagget med #boomer og #okayboomer. 

Til sammen hadde videoene mer enn 5,4 milliarder avspillinger. Det betyr at de nådde ut til veldig mange mennesker. 

Forskerne var interesserte i å finne ut hvordan godt voksne blir fremstilt av unge på TikTok. Var disse videoene positive eller negative? 

Fra tidligere studier visste forskerne at innlegg fra unge på nettsteder som Facebook og Twitter, ofte er negative. 

Ofte kan unge og eldre være helt enige om ting. Eller de kan diskutere på en god måte.
Ofte kan unge og eldre være helt enige om ting. Eller de kan diskutere på en god måte.

Halvparten negativt

Resultatene fra studien tyder på at veldig mange av innleggene om eldre folk på TikTok også var negative. 

I halvparten av videoene som forskerne valgte ut, så de at TikTok-brukeren snakket om boomer-generasjonen på en dårlig måte. 

De kunne handle om hva eldre folk mener og tror og at de har dårlige verdier. 

Andre videoer handlet om negative møter som de unge hadde hatt med eldre. 

Mange videoer handlet også om at eldre prøvde å motarbeide det de unge gjør. 

Forskerne mener det er viktig at vi ikke tror at alle fra en hel generasjon er like, eller at alle har de samme verdiene. 

De syns det er bekymringsfullt med en slik konflikt mellom generasjoner. 

Noe av det samme mente forskeren Britt Slagsvold, som snakket om temaet i en artikkel på forskning.no i 2021. 

Typisk i klimadebatten

– Vi har en tendens til å tilskrive ulike generasjoner forskjellige og ofte negative karaktertrekk. Det er bekymringsfullt fordi det kan bidra til å skape motsetninger mellom generasjoner, sa Slagsvold i artikkelen på forskning.no. 

Hun mente at klimadebatten er et godt eksempel. 

– Det er mange forestillinger der ute om at yngre tenker på fremtiden, mens eldre tenker på seg selv. 

Hun tok sekstiåtter-generasjonen som et eksempel. De er ikke født i 1968, men var unge i 1968. 

Det var et år hvor mye skjedde i samfunnet, og den unge generasjonen var veldig engasjerte. For eksempel i likestilling mellom kvinner og menn. Derfor har generasjonen blitt oppkalt etter dette året. 

– De unge er ofrene for miljøproblemene 68-erne har stelt i stand. Men det er jo heller ikke nødvendigvis sant, sa hun.

Kilder:

  • Studien vi skriver om her er publisert i et vitenskapelig tidsskrift som heter PLOS One. 
  • Forskerne jobber på National University of Singapore.
  • OsloMet skrev en artikkel om generasjonskonflikt på forskning.no i 2021. 
Powered by Labrador CMS