Kanskje ser det slik ut på overflata til en hycean-planet?

Her kan vi også lete etter liv i verdensrommet!

Vi må ikke bare lete etter liv på planeter som ligner jorda, mener forskere.

Hvor er de beste stedene å lete etter levende vesener utenfor jorda?

Det er jammen ikke lett å vite. Men en ting er sikkert:

Det eneste livet vi kjenner til trives veldig godt på en middels stor steinplanet (jorda) som sirkler i passelig avstand fra en middels stor stjerne (sola).

Derfor har forskerne tenkt at det er lurt å lete etter liv på andre planeter som ligner på jorda.

Har studert jordlignende planeter

Mars er en slik planet. Men i de siste åra har forskerne også funnet mange jordlignende planeter rundt fremmede stjerner.

Noen av planetene ligger i akkurat passe avstand fra stjernen sin: Der er det varmt nok til at det kan finnes flytende vann på overflata. Men ikke så varmt at alt vannet koker bort.

Forskerne har studert slike planeter ekstra nøye, på jakt etter tegn til liv.

Men nå mener forskeren Nikku Madhusudhan og samarbeidspartnerne hans at det kanskje er bedre å lete på helt andre typer planeter.

De har noe helt bestemt i tankene.

Hycean-planeter

Hva betyr hycean?

Navnet på denne typen planet er satt sammen av to engelske ord:

  • Hydrogen (fordi planetene har mye hydrogen i atmosfæren)
  • Ocean (som betyr hav, som planetene er dekt av)

Forskerne har kommet fram til en egen klasse planeter, som de kaller hycean-planeter. Dette er varme kloder som er dekt med hav, og har mye hydrogen i atmosfæren.

Hycean- planetene er dessuten større enn jorda. Noen er nesten like store som planeten Neptun.

Selv om slike planeter er veldig forskjellige fra jorda, tror forskerne at liv kan trives der. For eksempel bakterier eller andre mikroorganismer. Hvis det stemmer, betyr det to spennende ting:

At vi plutselig har fått veldig mange nye steder å lete etter liv.

Og at vi kanskje kan finne tegn på liv i rommet innen noen få år.

Mange hycean-planeter

Blant de fremmede planetene vi har funnet ti nå, finnes det mye flere hycean-planeter enn jordlignende planeter.

Madhusudhan og de andre forskerne mener også at hycean-planeter i mange ulike avstander fra stjernen kan ha levelige forhold.

Dette betyr at det trolig finnes mange flere hycean-planeter hvor vi kan lete etter liv, enn det finnes jordlignende planeter.

Lett å måle tegn til liv

En annen sak er at det kan være lettere å lete etter liv på hycean-planetene, mener Madhusudhan og samarbeidspartnerne.

Levende skapninger forandrer sammensetningen av stoffer i atmosfæren rundt planeten de bor på. Hvis atmosfæren rundt en fremmed planet har mye av stoffer som oksygen, ozon og metan, kan det være tegn på at det er liv på planeten.

Forskerne mener det vil være ganske lett å måle om det finnes slike stoffer i den varme atmosfæren rundt de store hycean-planetene.

Kan snart finne tegn til liv

Madhusudhan og de andre forskerne mener vi bør begynne å undersøke slike varme vannplaneter, i stedet for å konsentrere oss bare om planeter som ligner jorda.

Snart skal det nye teleskopet James Webb Space Telescope sendes ut i rommet. Det vil egne seg godt til å studere hycean-planeter.

I beste fall kan vi finne tegn til liv om bare to til tre år, håper forskerne.

Kilder

Powered by Labrador CMS