Her er en flokk med stær på vei fra et sted til et annet.

Noen ganger forviller trekkfuglene seg

Forskere tror fuglenes indre GPS forstyrres.

Trekkfugler er utrolige. De flyr til Norge på sommerferie og tilbringer vinteren i varmere strøk. Det er virkelig lang reisevei for en liten fugl.

Men noen ganger tar fuglene en annen rute. Noen ganger er det på grunn av været, andre ganger kan det se ut som om det ikke er noen spesiell grunn. Plutselig finner en ivrig fuglekikker en fugl i et land den egentlig ikke skulle vært.

Hvorfor?

En magnetisk klode

I noen tilfeller kan fugler havne på feil sted på grunn av at jordens magnetfelt endrer seg, mener noen forskere fra University of California. De har undersøkt fenomenet nærmere i sin nye studie.

Jordens magnetfelt går fra Nordpolen til Sørpolen. Kort fortalt gjør det at kloden er litt magnetisk. Du kan se det selv ved at kompassnålen snur seg mot nord.

Forskere er ganske sikre på at fugler bruker magnetfeltet for å finne veien fra ett sted på kloden til et annet.

Mange forskere mener at fuglene faktisk kan se disse geomagnetiske feltene. NRK skrev i 2021 om en studie som viste det.

Kan ikke alltid se på omgivelsene

Morgan Tingley er en av forskerne som står bak den nye studien. Han forklarer i en pressemelding fra universitetet at på kjente steder kan fuglene bruke omgivelsene for å finne frem. Altså hvordan det ser ut rundt: fjell, skog og vann.

I andre tilfeller er denne geomagnetismen mer nyttig. For eksempel når fuglene flyr over åpent hav og det ikke er land i sikte.

Så kan det altså skje noe hvis fuglene plutselig mister signalet på den geomagnetiske GPS-en sin, tror forskerne.

Jordens geomagnetiske felt kan nemlig forandre seg på kort tid.

Solen slenger ut det som heter geomagnetisk stråling. Det forklarte forskere ved SINTEF i en artikkel publisert på forskning.no i 2019. Slik stråling kan bli sterk nok til å påvirke strømnettet vårt, sa de.

Men endringer i jordens magnetfelt skjer også uten at solen påvirker.

60 år gammel fuglestatistikk

I studien sin undersøkte forskerne statistikk fra så mye som 2,2 millioner fugler av omtrent 150 arter. Disse fuglene var gjennom nesten 60 år fanget, registrert og sluppet fri igjen.

Denne statistikken kunne hjelpe forskerne med å finne ut om noen fugler hadde forvillet seg til feil sted og når. Samtidig studerte de statistikk for forandringer i den geomagnetiske aktiviteten og aktiviteten på sola.

Så det ut til at fuglene oftere havnet på feil sted når den geomagnetiske aktiviteten var unormal?

Ja, skriver forskerne i studien. De fant en klar sammenheng mellom geomagnetisk aktivitet på våren og høsten og fugler som hadde forvillet seg.

Både unge og voksne fugler slet med feil GPS-signal

Det så ut som både unge og voksne fugler oftere havnet på feil sted når det var unormal geomagnetisk aktivitet. Det tyder på at det ikke hjalp å være en erfaren flyger, mener forskerne. Altså at den innebygde GPS-en er like viktig for uerfarne og erfarne flygere.

Når man lurer på hvordan en trekkfugl kan fly seg bort, må man også tenke på hvordan i all verden en trekkfugl finner frem i utgangspunktet. Og det er ikke forskere helt sikre på.

Noen trekkfugler kan fly flere hundre kilometer over havet uten å hverken hvile eller spise. Det kan virke utrolig, men de har teknikker for å ta vinden til hjelp, skrev ung.forskning.no i 2021.

Gjøken er en trekkfugl. Den er bare i Norge på sommerferie.

Solaktiviteten hadde ikke like mye å si

Forskerne ble spesielt overrasket over en ting i studien. Den geomagnetiske endringene som skjedde på grunn av aktiviteten på solen, så ikke ut til å sende fuglene til feil sted like ofte.

Kanskje det er fordi slike endringer er for store, undrer forskerne. Kanskje de ikke flyr i det hele tatt når det er slik. Ellers tar de kanskje i bruk andre måter å navigere på som de ikke trenger til vanlig.

De amerikanske forskerne tror heller ikke det er mest vanlig at fuglene endrer reiserute på grunn av magnetfeltet. Vær og vind er en viktigere grunn, mener de.

Forskere tror også at fuglene tar stjernene til hjelp for å vite hvor de er. Det ble også nevnt i ung.forskning.no-artikkelen fra 2021.

Kilder:

Powered by Labrador CMS