Små barn bør ikke se på skjerm mer enn en time hver dag, i helst ikke alene. Det mener Verdens helseorganisasjon.
Små barn bør ikke se på skjerm mer enn en time hver dag, i helst ikke alene. Det mener Verdens helseorganisasjon.

Blir hjernen annerledes hvis barn ser på skjerm i timevis?

Ja, det tror forskere som har tatt bilder inni småbarns hjerner.

Hjernen til et barn utvikler seg raskt. Og hjernen til små barn utvikler seg lynraskt.

Men hva skjer hvis små barn ser på video, tv og spill lenge hver dag?

Blir hjernen annerledes da? Det lurte forskere i USA på.

Derfor tok de bilder av hjernene til barn mellom tre og fem år.

Barn under fem år bør ikke se mer på skjerm enn én time hver dag, mener Verdens helseorganisasjon.

Noen av barna som forskerne undersøkte, brukte skjerm omtrent en time. Andre så på skjerm fem timer hver dag.

Og forskerne oppdaget noen forskjeller i hjernene til barna.

Hva betyr det?

De tok bilder av hjernene og så litt forskjell i noe som heter hvit materie i hjernen.

Hvit materie blir kalt for hjernens motorveier. Der suser informasjon hit og dit i hjernen.

Og barna som brukte skjerm mye, hadde ofte litt mer rot i den hvite materien, mente forskerne. De jobber på Cincinatti Children's Medical Center i USA.

Barna gjorde oppgaver også.

Forskerne ville nemlig finne ut om de hadde begynt å skjønne litt om lesing og skriving.

Barna som så minst på skjerm, klarte ofte oppgavene best, ifølge forskerne i en pressemelding.

Men det er ikke sikkert at forskjellene i hjernen var skjermen sin skyld.

Men vi bør forske mer på dette for å skjønne mer, sier en av forskerne, som heter John Hutton.

Skader ikke hjernen

Hjernen blir ikke skadet av å bruke mye skjerm. Det sier barnelegen Jenny Radesky til den amerikanske Tv-kanalen CNN.

Hun har laget råd til amerikanske foreldre om hvor mye barn bør se på skjerm.

Forskeren John Hutton tror heller ikke at skjermene skader hjernen.

Men kanskje det er sånn at hvis småbarn gjør andre ting så utvikler hjernen seg enda mer?

Det tror John Hutton.

Og det tror også forskeren Ruud van der Weel. Han er psykologi-professor på universitet NTNU i Trondheim.

Der forsker han på hjernen til babyer.

Hva skal de gjøre i stedet?

– Når barn er små, trenger de å bruke erfaringene sine, klatre på ting og bruke sansene, sier Ruud van der Weel til forskning.no.

Og akkurat det har forskere sett i et eksperiment med rotter også, forteller han.

Rottene ble delt inn i to grupper. Den ene rottegruppa fikk mat og varme og et sted å være.

Men den andre rottegruppa fikk en hel rottegymsal der de kunne løpe og leke og være fysisk aktive, forteller van der Weel.

Etter hvert så forskerne på rottenes hjerner. Og rottene som hadde vært i gymsalen, hadde utviklet hjernen mer, og flere av hjernecellene deres hadde koblet seg sammen i grupper.

Bra å være fysisk aktiv

Men det er ikke sikkert at det er helt likt for barn og rotter, ifølge van der Weel.

Men vi vet at fysisk aktivitet er bra for hjernens utvikling, sier han.

– Ja, da bruker man sansene, man beveger seg rundt, og man får inn informasjon. Store deler av hjernen er i aktivitet.

– Å sitte stille foran en skjerm blir annerledes, sier van der Weel.

Støtte til hjernen

Sammen med Hjernerådet har UNG.forskning.no fått støtte fra Stiftelsen Dam for å lage artikler og videoer om hjernen.

Les flere artikler her.

Powered by Labrador CMS