Forsker Dominik Hülse viser hvordan det kan ha luktet på jorda for 250 millioner år siden.
Forsker Dominik Hülse viser hvordan det kan ha luktet på jorda for 250 millioner år siden.

Bakterier rapte giftig gass og var med på å drepe mange av dyra på jorda og i havet

Mesteparten av livet skal ha dødd ut mens det stinket råtne egg.

For rundt 250 millioner år siden døde mange av dyra og plantene på jorda. Det kalles masseutryddelse.

Samtidig stinket planeten vår av bakterie-rap, mener forskere fra USA og Belgia.

Ikke nok med det. Bakterie-rapen var giftig.

Vulkaner eller bakterier?

Den nye forskningen går imot det forskere flest mener. De fleste tror at vulkaner i Sibir spydde ut gasser som gjorde at det ble varmere på planeten vår. Det varme klimaet skal ha tatt livet av mesteparten av livet i havet og mange dyr på land.

Men hvordan klarte varmen alene å utrydde dyra? Ikke alle forskere har vært fornøyde med denne forklaringen.

Forskerne bak den nye studien tror varmen kan ha satt fart på fordøyelsen til bakteriene. Og når de fordøyde fortere, rapte de mer. De brukte mye oksygen, og det ble et problem, ifølge denne studien.

Stinker råtne egg

Alle dyra som døde i havet var mat for bakteriene - altså råtnet dyra. Og når bakteriene spiste alle de døde dyra, brukte de opp oksygenet i havet. Når det var brukt opp, brukte de et stoff som heter sulfat. Ut igjen kom gassen hydrogensulfid.

Den gassen er giftig og stinker råtne egg.

Også næringsstoffer ble sluppet ut. Derfor kom nye dyr og kryp til, og de skal også ha sluppet ut gassen. Og slik ble det bare verre og verre, tror forskerne.

Problemet var ikke bare mangel på oksygen. Havet ble også fullt av et giftstoff.

Forskerne tok prøver av det som heter sedimenter. Det er lag på lag med jord, sand og støv. Og lagene er litt forskjellige fra hverandre - det var ikke like mye gift i alle lagene.

Sedimenter kan fortelle oss om hvordan verden var for flere millioner år siden.

Vulkaner i Sibir får ofte skylda for den store masseutryddelsen for 250 millioner år siden.
Vulkaner i Sibir får ofte skylda for den store masseutryddelsen for 250 millioner år siden.

Flere teorier - ingen klare svar enda

Det finnes mange teorier om masseutryddelsen for 250 millioner år siden. Kan noe annet enn selve oppvarmingen hatt skylda - eller noe av skylda?

I 2014 skrev forskningsnettstedet NOVA om en annen teori som handlet om mikrober. Disse mikrobene skal ha sluppet ut gassen metan, og at det kunne ha skylden for at atmosfæren ble enda varmere.

Den nye studien om rapende bakterier er foreløpig bare en teori. Så vi må vente på mer forskning for å få sikrere svar på hvem som var syndebukken.

Kilder:

ung.forskning.no har hentet informasjon til denne saken fra andre nettsider. Her kan du se hvilke.

  • Studien er gjennomført av et forskerteam fra USA og Belgia, og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.
  • University of California - Riverside har omtalt funnene i en pressemelding.
  • Forskningsnettstedet NOVA skrev om en annen teori i 2014.
Powered by Labrador CMS