Spurver på solcellepanel.

Fuglene klarer ikke å bygge rede i moderne hus

Fuglene liker å bo i sprekker og under takstein. Så hvordan går det når vi bygger hus med flate tak?

Ikke alle fugler bygger hus i trær og busker.

Noen liker best å bo sammen med oss mennesker –i hus og bygninger.

De bygger reirene sine i hull og sprekker, under bjelker og takstein.

Men mange nye hus har flate tak uten takstein. Og de har ikke mange gjemmesteder.

Hvor skal fuglene bo da?

Færre fugler i nye hus

Forskere i Polen har undersøkt hvordan fuglene der bor. De besøkte ulike steder i landet og talte fugler.

De fant ut at på steder hvor det var mange nye hus, var det færre fugler som bygde reder i husene.

Vi må bygge nye hus som passer bedre for fuglene, mener forskerne.

Og det er fugleforsker Svein Dale enig i. Han jobber på universitetet NMBU i Norge.

Fugler liker bjelker og hull

Nye hus kan også ha hulrom til fuglene.

Og hva med å bygge små bjelker som stikker ut fra taket? Det går også an, mener Dale.

– Og takstein er bra, så kanskje vi bør unngå altfor mye av andre typer tak, sier Dale til forskning.no.

Men var det flere fugler i norske byer og bygder i gamle dager, før det ble så mange moderne hus?

Nei, det er ikke sikkert, sier Svein Dale.

Spiste fugler og egg

I gamle dager hadde fuglene helt andre problemer enn i dag.

Folk fanget og spiste fugler og tok egg fra reirene deres.

– Derfor vet vi ikke sikkert om det var mange fugler i norske tettsteder i gamle dager, sier Svein Dale.

Men hvordan går det med fugler i Norge i dag?

Telte fugler i Oslo

Svein Dale har forsket på fugler i Oslo. Han besøkte mer enn 90 parker og grønne områder. Da fant han mer enn 60 forskjellige fuglearter.

Kjøttmeis, blåmeis, skjære og linerle er ganske vanlige fugler i byen, forteller han.

– Gråspurv og pilfink er også ganske vanlige, sier han.

– I tillegg finnes det måker, ender og andre fugler som bor ved vann og dammer, sier han.

Men hva med fuglene som liker å bygge rede i hus?

Gråspurv og hestebæsj

I Norge har det blitt flere pilfinker, forteller Dale. Og de liker å ha redet sitt på hus.

Men det har blitt færre av gråspurvene. Hvorfor det?

Kanskje gråspurvene må konkurrere med pilfinkene. Og kanskje de ikke har nok steder å bygge rede.

Men det er også en annen mulig forklaring.

Gråspurvene kan ha hatt det ekstra bra i gamle dager fordi da byen var full av hester.

Og hestene bæsjet. Og det var supert for gråspurvene - for i hestemøkka var det mye mat.

Hvor bor gråspurvene?

Dale forteller at både pilefinkene og gråspurvene bygger rede under taksteinene.

Og da er de nye bygningene med flate tak et problem. Så hvordan kan vi gi fuglene flere steder å bo?

Fugler trenger steder å gjemme seg, og de vil ikke bygge reder hvor som helst.

Vi kan hjelpe fuglene på forskjellige måter, ifølge Dale.

Svaler i låven

I byer og bygder kan vi sette opp fuglekasser.

Vi kan også hjelpe fuglene som bygger reder i busker og trær, mener Svein Dale.

Busker og trær kan få lov til å vokse vilt. Dessuten liker fuglene best at vi ikke klipper plenen så mye.

– Jo mer det ligner på naturen, jo bedre er det for både insekter og fugler, sier Dale.

Kilder i artikkelen

Artikkel på forskning.no: Liker fugler moderne arkitektur?

Forskningen på fugler i Polen, i tidsskriftet Applied Biology

Powered by Labrador CMS