Lyd er veldig viktig for sjimpanser når de skal tilkalle hjelp eller varsle andre om farer.

Sjimpanser bruker spesielle rop når de trenger haste-hjelp

De setter sammen flere lyder for å lage rop som betyr forskjellige ting, tror forskere.

Sjimpansene er menneskets nærmeste nålevende slektning.

Sjimpanser er i gruppen menneskeaper og er veldig sosiale vesener. Da forskning.no i 2020 spurte zoolog Petter Bøckman om hvilke dyr som er smartest i verden, var sjimpansene en av dem.

Fordi sjimpansene er så sosiale, trenger de ganske kompliserte måter å snakke sammen på.

Forskere blir stadig mer imponert over sjimpanser

Men ettersom vi er mennesker og sjimpanser er dyr, forventer vi samtidig ganske store og grunnleggende forskjeller.

Samtidig forskes det mye på sjimpanser, og forskerne finner stadig flere likhetstrekk. Noen ganger oppdager de at sjimpanser har egenskaper som vi kanskje trodde var unike for mennesker.

Nå har et forskerteam fra University of Zurich i Sveits fått publisert en ny studie i det anerkjente, vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Der legger de frem funn som viser at sjimpansenes måte å kommunisere på ligner en del på menneskers, når vi setter sammen flere lyder for å lage ord og setninger.

Selv om det ikke er en helt ny observasjon at sjimpansene snakker på den måten, er det ikke forsket så mye på fra før, sier forskerne bak studien.

Sjimpanser bruker både lyder og kroppsspråk for å snakke med hverandre.

Rop betyr ulike ting

For eksempel kan sjimpanser lage en bestemt lyd når de blir overrasket. Det er for å varsle andre sjimpanser om en mulig fare.

Det kan være en slange, en død ape – eller en forskers regnfrakk, som de skriver i den vitenskapelige artikkelen.

En annen type lyd sjimpansene lager for å kommunisere, er en form for tilkallingsrop. De brukes i mange ulike sammenhenger. På jakt, i møte med et rovdyr, eller krangler i flokken. Ropet blir brukt for å tilkalle flere i flokken.

– Funnene våre viser at sjimpansene bruker disse ropene når de blir utsatt for en trussel, og det er en fordel at flere i flokken kommer og hjelper til, forklarer forskeren Maël Leroux i en pressemelding fra universitetet.

I studien testet forskerne dette i praksis ved å ta med seg gummislanger ut i felten. Da klarte de å få frem kombinasjonene av lyder som de ønsket å lære mer om.

Reagerte sterkest på lyder i kombinasjon

Forskerne spilte av lydopptak for sjimpansene. Lydopptakene var av de ulike lydene som sjimpansene lagde.

Sjimpansene reagerte tydelig når andre sjimpanser ropte.

Men reaksjonen deres kom også an på hva slags rop de hørte.

Når et varselrop kom sammen med med tilkallingsropet, var reaksjonen fra de andre apene tydeligere.

– Det gir mening fordi en trussel som trenger forsterkninger, er en situasjon som haster. Det tyder på at sjimpanser faktisk kombinerer disse lydene for at de skal ha dobbel betydning, forklarer forskeren Simon Townsend i pressemeldingen.

I fremtiden håper forskerne å finne ut om andre ape-arter har lignende måter å snakke på.

Sjimpanse-mote

En annen ting som gjør sjimpanser litt spesielle, er at de har en stor evne til å lære av hverandre.

Slik som da sjimpansen Onyofi lærte flokken sin å grave etter rent vann.

De lærer trolig mote av hverandre, til og med.

Ung.forskning.no har nemlig også skrevet om sjimpansen Julie. Andre sjimpanser lærte av henne å putte et strå i øret. Rett og slett fordi de syns det var kult, tror forskere.

Kilder:

Powered by Labrador CMS