Vegard ønsker at pengestøtte til syke mennesker skal bli så rettferdig som mulig.
Vegard ønsker at pengestøtte til syke mennesker skal bli så rettferdig som mulig.

Voksne kan få penger hvis de har en sykdom og ikke kan jobbe. Men hva er egentlig en sykdom?

Det er ingen som helt har klart å forklare hva som er en sykdom, sier forsker.

– Hvis voksne i Norge blir syke og ikke kan jobbe, kan de få pengestøtte, sier Vegard von Wachenfeldt.

Han er overlege i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Men veldig mange har plager som de sliter med som ikke er en sykdom, sier Vegard.

Det kan for eksempel være at de opplever mobbing på jobben.

Da er det helt vanlig å ikke føle seg bra. En kan få vondt i hodet eller føle på smerte i kroppen.

Men hjelper det la være å gå på jobben? Noen blir faktisk bare dårligere hvis de blir hjemme fra jobben. Kanskje er det bedre å løse problemet på jobben?

– Det er derfor viktig å vite hva som er årsaken til plagene, sier Vegard.

En forsker greier ikke å finne ut alt alene, men man kan finne ut noe. Når andre forskere bygger videre på det, finner vi ut mer og mer.
En forsker greier ikke å finne ut alt alene, men man kan finne ut noe. Når andre forskere bygger videre på det, finner vi ut mer og mer.

– Hva ønsker du å finne ut av?

Om de voksne likevel ikke kan gå på jobben, må de ha penger. Da vi må ha regler for hvordan pengestøtten skal fungere.

En av reglene da er at en person må ha en sykdom, og at det er grunnen til at en ikke kan jobbe.

– Men så hva er egentlig en sykdom? spør Vegard.

Noen ganger er det ikke så lett å svare på.

Det kan være vanskelig å skille mellom hva som regnes som plager, og hva som regnes som sykdom.

Vegard ønsker å finne ut av hva sykdom er.

– Hva har du funnet ut så langt?

Hvis man ikke kan jobbe på grunn av sykdom, må man spørre om penger.

De voksne spør noe som heter NAV.

– Det er ikke sikkert at NAV er enige om at du kan få penger, sier Vegard.

Hvis man ikke blir enige, kan de sende søknaden til noe som heter Trygderetten.

– Jeg ser jeg på hva Trygderetten sier om sykdom. Så lager jeg nye tekster ut fra hva de sier, sier Vegard.

Noen tror at sykdom er gitt av naturen. Andre mener at sykdom bestemmes av normene i samfunnet. Det vil si at det er sykdom fordi vi velger å si at det er sykdom.

Trygderetten mener litt begge deler.

– Hva gjør du når du forsker?

– Jeg bruker forskjellige måter for å svare på spørsmålet om hva som er sykdom, sier Vegard.

Nå skriver han en artikkel om hva Trygderetten sier om sykdom.

– Da leser jeg alt det de har skrevet i saker som handler om sykdom, sier Vegard.

Det er ekstra viktig å sjekke sakene hvor noen har søkt om pengestøtte, men ikke har fått det.

– Hvorfor ble du forsker?

Vegard ønsker at pengestøtte til syke mennesker skal bli så rettferdig som mulig.

– Vi må finne ut årsaken til hvorfor mennesker har plager for å kunne gjøre noe med plagene. Hvis ikke kan det være at vi gjør ting feil, sier Vegard.

Det er også mye lettere for mennesker å ta valg hvis de vet hva konsekvensene blir.

– Da roer vi oss, og vi kan bli friske raskere, sier Vegard.

– Hva pleier folk å spørre deg om?

De fleste spør om det egentlig går an å få svar på hva sykdom er.

– Og det er det ikke sikkert at noen kan gi det fulle svaret, sier Vegard.

Men kanskje kan vi komme et stykke på veien.

– En forsker greier ikke å finne ut alt alene, men man kan finne ut noe, sier

Vegard.

Så kan de nye forskerne fortsette der de gamle forskerne slutta.

– Slik finner vi ut mer og mer, sier Vegard.

Powered by Labrador CMS