Å skrive er å fortelle en historie eller forklare hvordan noe virker. Camilla Lausund Fitjar (øverst til venstre) forsker på barn og bokstaver.
Å skrive er å fortelle en historie eller forklare hvordan noe virker. Camilla Lausund Fitjar (øverst til venstre) forsker på barn og bokstaver.

Hvordan lærer barn å skrive bokstaver?

For noen barn går det lett. Andre synes det er vanskelig.

Camilla jobbet som lærer. Da lurte hun på hvorfor det er lett for noen barn å skrive bokstaver, mens for andre barn er det vanskelig.

Om hun klarte å forstå forskjellene, så kan de lage bedre oppgaver på skolen.

Derfor ble Camilla Lausund Fitjar forsker.

Hun jobber på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Hva prøver du å finne ut i forskningen din?

Jeg prøver å finne ut hva som gjør det lett å lære seg å skrive bokstaver. Er det for eksempel en bra ting å være flink til å tegne? Slike ting trenger vi å vite mer om.

Når vi vet mer, kan lærerne få vite hva det er viktig for barna å øve på når de begynner på skolen.

Hva gjør du når du forsker på barn som lærer bokstaver?

Jeg bruker et digitalt tegnebrett som er koblet sammen med PCen min. På dette brettet skriver første- og andreklassinger bokstaver og fantasibokstaver. De tegner sirkler og streker.

Ved hjelp av et dataprogram kan vi etterpå se akkurat hvordan pennen har beveget seg. På denne måten lærer vi mer om hvordan barn skriver bokstaver enn hvis vi bare ser på om bokstaven er rett skrevet.

Nå har jeg samlet all denne informasjonen i datamaskinen min. Så skal jeg analysere denne informasjonen for å finne ut om det er viktigst å kjenne igjen mange bokstaver eller være flink til å tegne når førsteklassinger skriver bokstaver.

Hva pleier folk å spørre om når du forteller hva du forsker på?

Alle har en historie å fortelle når jeg sier at jeg forsker på håndskrift. Det er nok fordi alle har lært å skrive en gang.

Noen husker at det var lett og sier at det er viktig at barn lærer å skrive for hånd.

Andre husker at det var vanskelig og sier at de ikke liker å skrive mer. Det synes jeg er dumt fordi det å skrive er ikke bare å forme bokstavene.

Å skrive er først og fremst å fortelle en historie eller forklare hvordan noe virker. Derfor er det viktig at forskere og lærere vet mer om hva barn trenger for å kunne gjøre dette.

Powered by Labrador CMS