Her ser du den velkjente forsiden av månen til venstre. Til høyre ser du baksiden. Hvorfor er de så forskjellige?

Hvorfor er baksiden av månen så ulik forsiden?

Forskere tror de har funnet forklaringen på et gammelt måne-mysterium.

Det er lenge siden vi mennesker oppdaget at det er noe rart med månen. Over 60 år, for å være nøyaktig.

Da klarte vi nemlig å ta de første bildene fra baksiden av månen. Den siden som aldri kan ses fra jorda.

Det ble snart klart at de to sidene ser veldig forskjellige ut.

Ingen hav på baksiden

På den halvkula som vender mot jorda, er det tydelige mørke flater.

De kalles ofte månehav, fordi menneskene lenge trodde de var hav sånn som på jorda. Men i virkeligheten er havene på månen helt tørre. De er store flater av mørk lava som størknet for lenge siden.

Baksiden av månen har derimot ingen slike gamle lavastrømmer. Overflaten er pepret med kratre, men den har ingen mørke hav.

Etter hvert fant forskerne ut at sidene på månen ikke bare ser forskjellige ut. De består også av ulike stoffer.

På siden som vender mot oss, finner du for eksempel masse kalium, fosfor og radioaktive stoffer som lager stråling og varme. På baksiden er det lite av disse stoffene.

Hvorfor i all verden er det slik?

Enorm smell

Forskerne har klødd seg i hodet i flere tiår. Men nå mener noen at de kan være på sporet av løsningen på gåten.

Forsker Matt Jones og samarbeidspartnerne hans tror alt henger sammen med en veldig dramatisk hendelse som skjedde for milliarder av år siden.

Da kom en helt gigantisk stein ramlende inn fra verdensrommet. Steinen smalt inn i baksiden av månen og lagde det nest største krateret som noen gang er funnet i solsystemet.

Krateret kalles Sydpol-Aitkenbassenget. Det er 13 kilometer dypt, og dekker nesten en firedel av hele månen!

Nå har Jones og kollegaene regnet på hva som skjedde inne i månen da steinen traff.

Et voldsomt treff (mot bunnen av månen på figuren) lagde en bølge inni månen, tror forskere. Pilene viser hvordan bølgen skylte med seg masse stoffer (det mørke laget under overflaten) til den andre siden av månen.

En bølge av varme

Forskerne tror smellet skapte en boble av voldsom varme i mantelen – den flytende innsida av månen. Den spredte seg som en het bølge igjennom den lille kloden.

Bølgen feide med seg flere typer stoffer – som om de fløt oppå en bølge på havet. Til slutt endte nesten alt sammen på motsatt ende av månen, altså på siden vi kan se fra jorda.

Dette betyr at vår side av månen fikk mye av radioaktive stoffer som lager varme. Og nettopp dette var med på å skape vulkaner, og strømmene av glødende lava som lagde havene på månen.

Det tror i hvert fall Jones og gjengen. Men det er vanskelig å vite helt sikkert hva som skjedde på månen for milliarder av år siden.

Det er ikke umulig at andre forskere vil komme med andre ideer om hvorfor de to sidene av månen er så forskjellige.

Kilder:Powered by Labrador CMS