Tomater kan merke at de blir angrepet av larver, og sladrer til resten av planten.
Tomater kan merke at de blir angrepet av larver, og sladrer til resten av planten.

Hjelp, noen spiser meg!

Tomater som blir spist av larver, varsler resten av planten, slik at den kan forsvare seg.

Planter skjønner vel ingenting, de har jo ingen hjerne.

Det er lett å tenke seg at planter er dumme skapninger som bare står der, uten å merke noe av det som foregår rundt dem.

Men i de siste årene har forskere oppdaget at plantene er smartere enn vi har trodd.

De kan for eksempel oppdage at de blir angrepet av larver, og sende ut luktsignaler som varsler andre planter i nærheten.

Forskere har også funnet ut at det går elektriske og kjemiske signaler fra en del av planten til en annen. Slik kan den ene siden av et tre vite noe om hva som foregår i en helt annen grein.

Erter som lærer

En forsker klarte til og med å vise at ertespirer kan lære seg at to ting henger sammen.

Forskeren brukte en liten vifte til å blåse på plantene fra en av sidene. Litt senere lyste hun på dem fra samme kanten.

Snart lærte de små plantene at vinden betydde lys. Så snart de kjente viften, begynte de å strekke seg mot vinden for å være klar til lyset kom.

Hvor er plantenes ører?

Men det er ikke så lett å skjønne seg på plantenes evner til å forstå og reagere på omgivelsene sine.

Vi vet for eksempel at mennesker og dyr ser med øynene, hører med ørene og tenker med hjernen.

Men hva er det i plantene som oppfatter hva som skjer? Og hvilken del av erteplantene var det egentlig som lærte at vind hang sammen med lys? Planter har jo ingen hjerne!

Overlever angrep

Det kan nok virke ganske dumt å ikke ha noen hjerne. Men for planter er det tvert imot smart. Siden plantene sitter fast i bakken, kan de ikke rømme hvis noen kommer for å spise dem.

I en slik situasjon kan det være temmelig risikabelt å ha hjerne, øyne og ører. Tenk om et dyr kommer og spiser opp ørene! Eller hjernen!

I stedet har plantene trolig spredt evnen utover hele seg. Slik kan de klare seg og leve videre, selv om en gren blir spist opp.

Men er det da slik at alle delene av en plante kan oppfatte ting som skjer rundt dem? Og kan alle delene sende beskjeder til resten av planten?

Dette har forsker Gabriela Niemeyer Reissing forsøkt å finne mer ut av.

Hva kan frukten?

Spørsmålet Reissing og samarbeidspartnerne hennes stilte var:

Hva med frukter, som tomaten? Frukten er jo en levende del av planten. Kan den kjenne ting? Og kan den fortelle om hva de oppdager til resten av planten?

For å finne ut mer, satte forskerne opp utstyr som kunne måle elektriske signaler i en tomatplante.

Så lot de en type larver spise på noen av tomatene.

Forskerne brukte larven Helicoverpa armígera i forsøket. Tomatene som ble angrepet, sendte signaler til resten av planten.
Forskerne brukte larven Helicoverpa armígera i forsøket. Tomatene som ble angrepet, sendte signaler til resten av planten.

Ganske snart oppdaget forskerne at noe begynte å skje. Avanserte maskiner som vurderte målingene av planten, fant en tydelig forandring i de elektriske signalene som kom fra tomatene.

Trolig sendte tomatene informasjon om at den ble angrepet.

Lagde stoffer for å forsvare seg

Forskerne oppdaget også at resten av planten reagerte på signalene fra tomatene. Den begynte for eksempel å lage kjemiske stoffer som kan bekjempe larver og andre kryp.

Dette skjedde i deler av planten som var langt fra stedet larvene hadde angrepet.

Det gjenstår mye før vi virkelig forstår hva plantene oppfatter og forstår, mener forskerne. Likevel har denne studien brakt oss et lite skritt videre.

Eller sagt på en annen måte:

Før skjønte vi ikke bæret. Nå skjønner vi i det minste at bæret skjønner.

Kilder:Powered by Labrador CMS