Hvordan påvirker kunst oss?

Noen av oss hører på musikk, og andre liker å dra på museum.

Mennesker har alltid vært opptatt av kunst.

Slik kan kunst påvirke kroppen din

Uansett hvor trist et bilde er, så gjør kunst oss glad.

Selv om vi mennesker har laget kunst i lang tid, vet vi lite om hvordan kunst påvirker følelsene våre.

Hva er det vi liker best med kunst, og påvirker det også kroppen vår?

Dette ville noen forskere i Finland finne ut mer om.

Hva føler du nå?

I studien deltok 1.186 personer fra flere land, og de fikk ulike oppgaver.

Noen skulle beskrive hva de følte da de så kunstverkene. Noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle. Den tredje gruppa skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så. Og den siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant.

Deltakerne ble delt opp i fire grupper for å unngå at de viste med kroppen hvilke følelser de fikk. For eksempel hvis du knytter neven, så er du sint.

Forskerne ville sammenligne resultatet fra de fire gruppene og se om det var en sammenheng mellom hva kroppen følte og hva deltakerne sa de følte.

JP1847
JP1847

Nå er det din tur!

Deltakerne fikk se 336 kunstverk.

Kunstverkene var delt opp i fire kategorier: portrett, mennesker, landskap og abstrakt.

Tenk over om du føler noe spesielt når du ser på disse bildene.

Føler du noe i kroppen? I armen, hodet eller i brystet?

Blant de 336 kunstverkene deltakerne fikk se, var det 20 verdenskjente malerier og 20 kjente finske malerier. Og deltakerne fikk se de samme bildene du fikk se nå.

Dette var fordi de skulle se på malerier som var godt likt, men også ukjente.

Forskerne fant ut at selv om kunstverket viste triste eller skumle motiver, opplevde folk stort sett positive følelser.

Men hvis de ble rørt av kunsten, kunne de kjenne på triste følelser.

- Å se på kunsten, fremkalte mange forskjellige typer følelser hos menneskene. Selv om mange av kunstverkene behandlet triste eller skumle temaer, var følelsene som menneskene opplevde, hovedsakelig positive. De kroppslige følelsene kunsten fremkalte, bidro også til følelsene: Jo sterkere kroppens reaksjon var på kunstverket, jo sterkere ble følelsene man opplevde, sier forsker Lauri Nummenmaa i en pressemelding.

Opptatt av oss selv

Forskerne hadde mange spørsmål.

Ikke bare hvordan vi føler om kunsten, men hva det er vi blir opptatt av i kunsten.

Studien viser at vi er spesielt opptatt av oss selv, nemlig mennesker.

Vi syns det er mest interessant med ansikter eller menneskekroppen.

Det viser seg at kunst der det er avbildet andre mennesker, bringer fram de sterkeste følelsene våre.

- I kunstverkene var menneskelige figurer det mest interessante og var det deltakerne så mest på. Folk har en tendens til å ha empati for hverandres følelser, og slik er det nok også når vi ser på mennesker i kunsten, sier forsker Riitta Hari.

- De menneskelige følelsene som presenteres i kunstverk, kan absorberes av den som ser på kunsten uten at vi tenker på det. Dette kalles speiling.

Kjenner kunsten i hodet

A) Hvor i kroppen deltakerne følte de ulike følelsene. B) Hva deltakerne syns var mest interessant med kunsten. C) Hvor deltakerne så mest.
A) Hvor i kroppen deltakerne følte de ulike følelsene. B) Hva deltakerne syns var mest interessant med kunsten. C) Hvor deltakerne så mest.

Forskerne fant ut at det er en sammenheng mellom hvordan kroppen reagerer og hva vi føler om kunsten.

Å se på kunst ga deltakerne fem store grupper av følelser: Hvor pen kunsten er, positive følelser, negative følelser, at man føler seg rørt og blir overrasket.

Disse følelsene påvirket i hvor stor grad deltakerne likte kunsten og så på den som kunst.

Følelser som sinne, frykt og eleganse kjenner overalt i kroppen.

Mens skjønnhet, om du likte kunsten og undring kjenner vi hovedsakelig i hodet.

- Våre resultater tyder på at kroppene våre har en betydelig rolle i den estetiske opplevelsen. Kroppslige opplevelser kan trekke folk til kunst: Kunst fremkaller følelser i kroppen, og en slik stimulering av kroppens nytelsessentre føles behagelig for betrakteren, sier forsker Lauri Nummenmaa.

Powered by Labrador CMS