Ikke lenge etter at bonden begynner å slå gresset, så kommer de første storkene. Hvordan visste de hvor de skulle dra?
Ikke lenge etter at bonden begynner å slå gresset, så kommer de første storkene. Hvordan visste de hvor de skulle dra?

Storker kan lukte nyklipt gress flere kilometer unna

Kanskje bruker fuglene nesa mye mer enn vi har trodd?

Vi vet at ørnen har sylskarpt syn og at ugler kan høre en mus bevege seg under snøen. Men god luktesans, det har vel ikke fuglene? Nesa deres er jo nesten usynlig.

Både forskere og folk flest har lenge trodd at nesa ikke er særlig viktig for fuglene.

Men det er noe som ikke stemmer.

Mange fugler har et stort område i hjernen som styrer luktesansen, og de har mange gener som har å gjøre med lukter. Bruker de nesa mer enn vi tror?

Nylig gjorde tyske forskere en test som viser at det i hvert fall er sant for noen fugler.

Nyklipt gress = storker på enga

Det var egentlig bønder som satte forskerne på sporet.

Bønder i Tyskland og andre europeiske land hadde nemlig undret seg over at det ofte kom storker når de klipte gresset på engene sine.

Storker spiser snegler, frosker og smågnagere. Slike smådyr gjemmer seg vanligvis i det høye gresset på enga. Men når bonden slår gresset, blir dyra lett å finne og fange. Ikke rart at storkene elsker nyslåtte enger.

Men hvordan vet storkene når gresset blir slått, undret bøndene. Og hvorfor kommer det av og til mange storker, men andre ganger ingen?

Det var her forskeren Jonathan Williams kom på ideen:

Kanskje fuglene rett og slett kan lukte det nyklipte gresset?

Duftstoffer

Du har sikkert kjent det selv:

Når du klipper i gress og andre planter, kommer det straks en helt egen duft av nyklipt gress. Dette skyldes at noen spesielle kjemiske duftstoffer i plantene slipper fri og sprer seg i lufta.

Williams og samarbeidspartnerne hans lurte på om storkene lukter disse stoffene. Og om de bruker lukta til å finne fram til nyklipte enger. De bestemte seg for å teste ideen.

Her leter storkene etter snegler, frosk og smågnagere i det kortklipte gresset.
Her leter storkene etter snegler, frosk og smågnagere i det kortklipte gresset.

Testet ved å slå en eng

Forskerne slo gresset på en eng. Samtidig fulgte de med på storker som befant seg i områdene rundt.

Forskerne passet på at enga de klipte, ikke kunne ses fra der storkene var. Og at storkene var så langt unna at de ikke kunne høre slåmaskinen.

I tillegg fulgte forskerne med på vindretningen. For lukten av det nyklipte gresset sprer seg jo bare dit vinden blåser.

Snart skjedde det forskerne hadde tenkt:

Det kom flygende storker fra områdene der lukten blåste til, men ingen kom fra den andre retningen.

Storker bruker nesa

Det samme skjedde om forskerne ikke slo engen, men i stedet dumpet et lass med nyklipt gress der.

I et annet forsøk brukte forskerne ikke gress i det hele tatt. De bare slapp ut duftstoffene som pleier å komme fra nyklipt gress.

Likevel kom storker fra områdene som duftstoffene blåste til.

Det er ingen tvil, mener Williams og samarbeidspartnerne:

Storker bruker nesa for å finne fram til nyslåtte enger der det er lett å finne mat.

Kanskje er luktesansen viktigere for fugler enn både forskere og folk flest har trodd, skriver Williams og de andre forskerne.

Kilder:

  • Jonathan Williams er forsker ved Max Planck-instituttet i Tyskland.
  • Han og samarbeidspartnerne har skrevet om eksperimentene sine i en artikkel som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.
  • Max Planck-instituttet har også skrevet en pressemelding på engelsk om forskningen.
  • Sak på forskning.no: Luftens blodhunder
Powered by Labrador CMS