En rødrev på jakt, som hopper opp i luften på vei ned i snøen.
Reven kan hoppe så høyt som 50-60 centimeter over bakken før den treffer snøen.

Slik greier reven å hoppe med snuta først ned i snøen uten å få vondt

Reven hopper høyt når den jakter, men den skader seg ikke når snuta treffer snøen. Hvorfor ikke?

Du har kanskje sett et klipp av en rev som stuper ned i snøen, med snuta først? 

Det gjør den for å fange lemen og andre små dyr som gjemmer seg under snøen.

Reven kan hoppe over en halv meter opp i lufta før den treffer snøen hardt med snuta.

Forskere har nå funnet ut hvorfor reven ikke skader seg når den gjør dette. 

Her kan du se et klipp fra BBC der en rev først lytter etter dyr under snøen før den stuper.

Myk og løs snø er best for jakt

Det er ikke alltid at snøen er myk nok til at reven kan stikke snuta si gjennom.

Forskere fant ut at fjellreven kom gjennom rundt 15 centimeter med snø når den stuper. 

Hvis snøen blir for hard, så stuper ikke reven. Da graver den i stedet. 

Når den graver, kan den komme seg ned til en lemen som er 80 centimeter under snøen. 

Reven hører gnagerne under snøen, og vet hvor den skal treffe.

Hvorfor får den ikke vondt?

Siden reven hopper så høyt før den treffer snøen, er det litt rart at den ikke får vondt. 

Forskerne fant ut at reven ikke skader seg fordi den har en lang og tynn snute. 

Forskerne lagde flere ulike modeller og testet dem. Revene med en flat nese fikk flere skader enn de som hadde lang og tynn revesnute. 

– Det er litt som når vi stuper i vannet med hendene først og ikke med hodet først, sier Dorothee Ehrich som forsker på rev og fjellrev ved Norges arktiske universitet. 

Her er en sint lemen!

Fanger mat på mange ulike måter

Reven finner ikke bare mat om vinteren ved å stupe ned i snøen. 

Forskere har funnet ut at fjellreven oftere graver enn stuper etter lemen.

Men det er ikke alltid det er så mye lemen å spise. Hva gjør reven da?

Ehrich forteller at reven er kreativ og at den kan spise mye forskjellig. Den spiser døde dyr som ligger i naturen, død fisk og andre dyr som ligger ved vannkanten. Reven spiser også søppel fra mennesker.

– Fjellreven kan også grave ned mat på sommeren og så finne det frem på vinteren. De gjør det for eksempel med gåseegg, sier Ehrich. 

Fjellreven graver også etter gnagere.

Jakten blir vanskeligere med mildere vær

Det er lettere for reven å jakte hvis det ikke er snø, men det betyr ikke at mildere vintre er bra. 

– Det som skjer nå med klimaforandringene, er at det er mildværsperioder på vinteren som gjør at snøen smelter litt og så fryser igjen. Det danner islag i snøen som gjør det mye vanskeligere å komme gjennom for å jakte, sier Ehrich.

Det er heller ikke bra nyheter for smågnagerne som lever under snøen om vinteren.

– Harde snø- og islag dannes også på bunnen av snødekket, der plantene vokser og der lemen og mus graver tunneler på vinteren. Når det er is der, blir det vanskelig for dem å bevege seg og få tak i matplantene som er frosset inn, sier Ehrich, som også jobber for COAT. De følger med på hva klimaendringer gjør med planter og dyr i norsk Arktis.

Kilder

Artikkel publisert i tidsskriften Nature "Streamlined skull helps foxes take a nosedive".

Artikkel publisert i tidsskriften Journal og Mammalogy "Effect of snow cover on the vulnerability of lemmings to mammalian predators in the Canadian Arctic".

Powered by Labrador CMS