Under koronakrisen er skolene stengte og norske barn har hjemmeskole via skjerm.
Under koronakrisen er skolene stengte og norske barn har hjemmeskole via skjerm.

Blir barn dårligere til å være sosiale hvis de er mye på mobilen og dataen?

Barn fungerer like fint sammen med andre selv om de bruker mer tid foran skjermen enn før. Det viser forskning fra USA.

Noen voksne er bekymret for at barn bruker for mye tid på å spille dataspill og taste på mobilen.

Det var også den amerikanske forskeren Douglas Downey. Han tenkte at barn i dag er for lite sammen ansikt til ansikt.

Han trodde at barn idag derfor er mindre gode til å være sosiale enn barn før i tiden.

– Unge i dag har nesa i mobilen, og de ser ikke folk i øynene like ofte, forteller han i en video fra The Ohio State University.

Men så kom han i en diskusjon med sønnen sin.

Sønnen spurte: «Pappa, hvordan vet du det?»

Det fikk faren til å sette i gang med forskning på spørsmålet. Han ville overbevise sønnen.

Måtte gi sønnen rett

Men diskusjonen tapte han.

– Jeg måtte innrømme at sønnen min hadde rett, skriver Downey i en e-post til forskning.no.

Downey kikket grundig på to undersøkelser fra 1998 og i 2010. Til sammen var det mer enn 32 000 amerikanske skoleelever med i undersøkelsene.

Sønnen til forsker Douglas Downey hadde rett: Amerikanske barneskolebarn har ikke dårligere sosiale evner enn før, selv om de er på internett og diverse skjermer. Bildet er av Douglas Downey.
Sønnen til forsker Douglas Downey hadde rett: Amerikanske barneskolebarn har ikke dårligere sosiale evner enn før, selv om de er på internett og diverse skjermer. Bildet er av Douglas Downey.

Det var flere barn som hadde tilgang på datamaskin, egen mobil og internett i 2010 enn i 1998. Og i 1998 fantes hverken nettbrett eller Facebook.

Var barn bedre på å være sammen med andre før?

Nei, faktisk klarer barn seg enda bedre nå, fant Douglas Downey ut.

Barn som begynte på skolen i 2010, fikk ikke dårligere sosiale evner enn barn som begynte i 1998.

De som satt mye foran skjermen var heller ikke dårligere til å være sammen med andre enn de som brukte lite tid på skjerm.

Foreldre og lærere fortalte om barna

I de to undersøkelsene var det barnas lærere og foreldre som vurderte hvor godt barna fungerte sammen med andre.

De skulle fortelle forskerne hvordan barna hadde det med venner, om de ofte ble sinte, om de hjalp andre og respekterte andre sine ting og at folk er forskjellige.

Foreldrene fortalte mer positivt om barnets oppførsel mot andre, enn det lærerne gjorde.

Motsatt syntes lærerne at barna hadde bedre selvkontroll. Det kan være fordi barn ikke blir like sinte på skolen som de gjør hjemme.

Voksne behøver ikke bekymre seg

Věra Skalická er forsker ved Institutt for psykologi på NTNU.

Hun er ikke overrasket over at den amerikanske studien viser at barn flest ikke tar skade av skjermen.

Douglas Downey tror ikke at voksne trenger å bekymre seg så mye for at barn er mer på mobilen og dataen nå enn før i tiden.

Noen unntak

Men ikke alle barn klarer seg like godt sosialt. Undersøkelsen viste at det gjaldt 11- og 12-åringene som bruker veldig mye tid på sosiale medier.

De strevde mer når de var sammen med andre.

Det gikk også litt dårligere med barna som spiller veldig mye på nettet. Men det er ikke sikkert det er på grunn av selve spillet.

Det kan være andre grunner til at disse barna ikke er så sosiale.

De barna som sliter med å være sammen med andre, bruker ofte mer tid på spill, ifølge Skalická. Hun har selv forsket på norske barn og bruk av skjerm.

Hva med de minste barna?

Barna i den amerikanske undersøkelsen gikk på barneskolen. Men hva med de som går i barnehagen, eller er enda yngre?

Kan de ta skade av å se mye på en skjerm?

Barn under fem år bør ikke se mer på skjerm enn én time hver dag, mener Verdens helseorganisasjon.

I en studie som ung.forskning.no har skrevet om før, undersøkte forskere om hjernen til småbarn blir annerledes hvis de ser på skjerm i timevis.

De barna som så lite på skjerm, var flinkere til å løse oppgaver. Bilder av hjernen deres så litt annerledes ut.

Forskerne tror ikke at det å se på TV eller nettbrett skader hjernen.

Men kanskje gjorde disse småbarna andre ting isteden som utvikler hjernen enda mer? Det tror forskerne er forklaringen.

Kan stjele tid

Selv om Douglas Downey fant ut at barn er like flinke sosialt nå som før, så tror han at mobilen, dataen og TVen kan stjele tid vekk fra det å være sammen med andre mennesker.

– For noen barn kan det bli en usunn måte å tilbringe tid på. Det kan redusere hvor mye kontakt de har ansikt til ansikt med andre, skriver han i e-posten til forskning.no.

Kilder:

Powered by Labrador CMS