Her er en kalv sammen med moren.

Denne elefanten gjør en viktig jobb for klimaet, mener forskere

Men den afrikanske skogselefanten står i fare for å dø ut.

Elefanter har blitt jaktet på av mennesker i tusenvis av år. Særlig fordi elfenbenet i støttennene deres er veldig verdifullt selv om det nå er ulovlig å selge det.

Nå mener forskere fra Frankrike og USA at elefantene også er viktige for kloden og klimaet.

Ille for skogselefanten

Det finnes to arter afrikanske elefanter som lever i dag. Det er afrikansk skogselefant og afrikansk savanneelefant.

Den afrikanske savanneelefanten er den største. I 2021 ble den rødlistet som en truet dyreart.

Verst ser det ut for skogselefanten, kunne forskning.no melde det samme året. Den har status som kritisk truet.

Samtidig som det skjer mye ulovlig jakt, tar mennesker også mer plass. Det gjør at elefantene får mindre plass å boltre seg på.

– Hvis vi mister skogselefantene, er det ikke bra når vi skal bekjempe klimaendringene, sier forsker Stephen Blake i en pressemelding. Han har vært med på arbeidet med den nye studien som viser at elefantene kan være viktig for klimaet vårt.

Flere tunge trær, kjøligere klode?

Men hvordan kan elefanter egentlig hjelpe klimaet? Forklaringen ligger i trærne som vokser i skogen der elefantene bor. Der vokser både lette trær og tunge trær.

De lette trærne vokser fort. De tunge bruker lengre tid.

De lette trærne har lav karbontetthet. De tunge har høy. Trærne med høy karbontetthet lagrer mest karbon.

Når mye karbon er lagret i trær, blir det samtidig mindre CO2 i luften. Det mener forskere må til for å unngå at kloden vår blir for varm.

Dette er den afrikanske savanneelefanten. Den er større, og det finnes flere av den.

Planter og elefantbæsj

I studien gikk forskerne i elefantenes ferske fotspor. Så undersøkte de hvilke planter som nettopp var blitt spist av.

I alt undersøkte de godt over 5.000 slike planter. Noen ble spist ofte av elefantene, andre sjelden.

Forskerne undersøkte også 855 elefantbæsjer for å finne ut hva slags frø den inneholdt.

Gjør livet lettere for de viktigste trærne

Skogselefantene er glade i løv fra trærne. Stort sett spiser de fra trærne som vokser fort, finner forskerne i studien.

Det gjør at trærne som trenger mer tid til å vokse, får mer lys og næring. Så selv om de ikke vokser så fort, går det fortere enn om de skulle ha vokst i skyggen av andre trær.

– Elefanter spiser mye løv fra mange forskjellige trær, og de gjør mye skade når de spiser, sier forskeren.

Bra form for skade, med andre ord.

– De river av løv fra trær, river av en hel gren eller drar opp en plante når de spiser.

Spiser frukt og sprer frø

I tillegg gjør elefantene en viktig jobb med å spre disse trærne som forskerne mener vi trenger så mange som mulig av.

Trærne produserer nemlig store frukter som elefantene spiser. Fruktene inneholder frø.

Og når elefantene bæsjer et annet sted enn der de spiste frukten, kommer frøet like helt ut og kan bli et nytt, stort og karbontett tre.

– Elefantene er skogens gartnere. De planter trær med høy karbontetthet. Og de river opp ugresset, sier Blake.

Elefanter bruker mer enn halve dagen på å spise. De er store og trenger mye mat. Samtidig er de planteetere, og plantene de spiser har ikke så mye energi i seg. Derfor tar spisingen tid.

Hvor stor effekt har det?

Forskerne mener at det uten elefantene ville blitt flere av de trærne som ikke er like bra for å lagre karbon.

Derfor er det viktig å gjøre alt for at skogselefantene ikke dør ut, syns de.

Trolig er de inne på noe. I 2020 skrev forskning.no en artikkel om skog og karbonlagring. Forskerne mente da at trær som vokser fortere, er dårligere karbonlagre fordi de dør tidligere.

Forsker Jenni Nordén, som ikke var med på studien, syns funnene var veldig interessante. Men hun trodde nok ikke vi kan stole på at trærne tar støyten for menneskers CO2-utslipp i fremtiden.

Men alle blir bedt om å gjøre litt i arbeidet med å få CO2-utslippene ned. Alle små tiltak er bra. Og der ser det ut til at elefant-gartnerne i Afrikas skoger gjør jobben sin godt

Powered by Labrador CMS