For elefantene er ørene og nesa ofte viktigere enn øynene.
For elefantene er ørene og nesa ofte viktigere enn øynene.

Elefanter kan lukte hvor mye mat som skjuler seg i ei bøtte

Seks elefanter klarte det hver gang - de fant bøtta med mest mat.

Vi mennesker bruker øynene til å finne ut hvor mye det er av noe. Hvor mye brus er det i glasset? Hvor mange står foran deg i køen?

Å forstå mengde er bra for dyr. Det er fornuftig å skjønne hvor mye mat er det i et område, for eksempel.

Flere dyr skjønner forskjellen på ulike mengder. Forskere har testet både aper, sjøpattedyr, fugler og hunder, og de klarer det.

Hva skjønner elefantene?

Men forskerne har ikke vært sikre på om elefantene klarer å forstå mengde. Når de har testet elefanter, får de veldig forskjellige resultater. Så kanskje har forskerne gjort ting feil?

Fordi vi mennesker bruker øynene, så har forskerne testet om dyra også bruker øynene når de skal bestemme hvor mye det er av noe.

Men kanskje noen dyr bruker andre sanser, som luktesansen?

Den amerikanske forskeren Joshua Plotnik og kollegaene hans har nå testet elefanter på ny måte.

Fikk lukte på bøtter med frø

Forskerne jobbet med seks elefanter som lever i fangenskap i Thailand. Dyra blir stelt godt der de bor.

Hver elefant tok flere tester. Elefanten fikk velge mellom to bøtter med solsikkefrø, men i den ene bøtta var det mindre frø enn i den andre.

Bøttene hadde lokk med hull, slik at elefantene kunne lukte, men ikke se frøene.

Forskerne testet elefantene på flere måter. De puttet mye frø i en bøtte og nesten ingenting i den andre. Eller bøttene hadde nesten like mye frø, men ikke helt. Slik testet de hvor små forskjeller elefantene kunne lukte.

Valgte bøtta med flest frø

Det viste seg at elefantene fint klarte å lukte seg fram til bøttene med mest mat. Jo større forskjell det var på de to mengdene, jo oftere klarte de å finne bøtta med mest frø.

Forskerne vet ikke akkurat hvordan elefanten klarer å lukte seg fram til hvor mye mat det er i bøttene. De vet heller ikke om ville elefanter ville klart å plukke ut bøtta med mest mat.

Men forsøket med elefantene i Thailand viser at vi ikke må tro at dyrene har samme evner som oss selv. Dyr kan bruke andre sanser enn menneskene.

Joshua Plotnik mener at når forskere skal teste dyr, så må de undersøke evnene hos hver enkelt dyreart.

Kilder:

Artikkel på forskning.no: Elefanter kan lukte hvor mye snacks som skjuler seg i bøtta

J. M. Plotnik med flere: Elephants have a nose for quantity, PNAS, juni 2019.

Powered by Labrador CMS