Folk som bor i Stavanger, Kristiansand og byene i Telemark har i liten grad fått barn med folk fra andre steder i Norge de siste par hundre årene. .

Hvem har fått barn med hvem i Norge opp gjennom tidene?

Da forskerne studerte dette, fikk de seg en skikkelig overraskelse.

Genene våre kan fortelle forskerne mye.

Arvematerialet vårt kan blant annet avsløre hvem vi er i slekt med og omtrent hvor i verden familiene våre kommer fra.

En forsker har gjennom mange år samlet inn informasjon om genene til norske kvinner og menn.

Disse genene, som har tilhørt mer enn 6000 personer fra hele Norge, har nå andre forskere studert nærmere.

Folk i sør skiller seg ut

De hadde forventet at samer og kvener som kom fra Finland skulle skille seg ut, men de fant også noe de ikke hadde forventet.

De ser nemlig at de som bor sør i Norge, er mye mer like hverandre genetisk enn vi er i resten av landet.

Rogaland, Agder og Telemark

Særlig gjelder det det som kommer fra Rogaland, Agder og Telemark.

Folk i Agder, Telemark og Rogaland var veldig like hverandre i den nye studien. Det er det grå, det hvite og det mørkeblå fylket helt sør på kartet.

Her finner forskerne lite av det de kalles genetisk variasjon. Det betyr at genene deres ikke er så ulike hverandre.

Det kan bare bety én ting: De som har bodd her, har ikke hatt så mye kontakt med folk fra andre steder i landet.

De har i alle fall ikke fått barn med dem.

Skyldes det fjorder eller fattigdom?

Forskerne lurer på hvorfor det har blitt sånn.

De tror det kan være fordi områdene langs kysten mellom Stavanger og Oslo kan ha gjort den sørlige delen av Norge mer isolert fra andre deler av landet. Historisk har fjordene spilt en viktig rolle i transport av varer og mennesker. Når det ikke har vært fjorder, kan det ha økt isolasjonen.

Forskerne tror også kanskje at det er noe annet.

Kan det være fordi denne delen av Norge har vært fattigere enn andre deler av landet de siste par hundre årene?

Når denne delen av landet har vært fattigere, har det kanskje ikke kommet så mange hit folk for å få seg jobb.

Mange av oss er fra Sverige

En annen ting forskerne ser, er at mange folk i Norge er i slekt med svensker.

Særlig gjelder det i fylkene som ligger langs grensen, som Trøndelag og Hedmark. De som bor her har mye slektskap med svensker.

Kanskje er det ikke så feil av oss å kalle svenskene for «söta bror»?

Ikke så mange er fra Danmark

Forskerne synes det var overraskende at vi har så lite slekt i Danmark.

Forskerne trodde kanskje ikke det gjorde noe at det er så mye sjø mellom oss og danskene, fordi vi er et land med mye sjøfolk og båter.

Men ifølge statistikken, så har vi veldig få gener fra Danmark.

Kilde:

Det sørlige Norge var mer isolert enn tidligere antatt. Artikkel fra Universitetet i Agder, juni 2021

Powered by Labrador CMS