Disse elektrodene fikk folk til å smile, helt uten at de bestemte seg for det.

Kan vi bli gladere av å smile, selv om vi smiler falskt?

Vårt eget ansiktsuttrykk kan ha noe å si for hvordan vi oppfatter andre.

Når noen smiler er det gjerne fordi de er glade.

Men kanskje kan du også bli i bedre humør av å velge å smile? 

Tidligere forskning har vist nettopp det. 

Nå har europeiske forskere tatt det et steg lenger. Hva skjer med humøret hvis du ikke velger å smile selv, men blir «tvunget» til å smile? Kan det gjøre deg gladere?

Elektrisk smil

Forskere forsøkte dette på 47 personer. De 47 menneskene fikk festet elektroder på kinnene sine. 

Elektrodene sender elektriske signaler til musklene. De fikk en smile-muskel i kinnet til å bevege seg. 

Når forskerne skrudde på strømmen, rykket det litt i smilemuskelen. Det gjorde at personene smilte et kort øyeblikk. Helt uten at de valgte det selv. Det hele var helt smertefritt, forsikrer forskerne. 

Greit nok, det så ut som et smil, men det var jo helt falskt. 

Nå ville forskerne finne ut om smilet likevel gjorde noe med humøret.

Skulle vurdere 20 ansikter

For å finne ut av det måtte forskerne finne en måte å måle humøret deres på. Fra før visste forskerne at humøret kan påvirke hvordan vi oppfatter andre. Hvis vi er glade har vi lettere for å tolke andres ansiktsuttrykk som glade. 

Derfor valgte forskerne å vise frem bilder av 20 mennesker. Og så skulle de vurdere om ansiktene de fikk se så glade eller triste ut. 

I halvparten av forsøkene fikk de som skulle se på bildene tvunget fram et smil fra elektrodene samtidig som ansiktene ble vist. 

Og da fant forskerne ut at det var en forskjell blant de 47 deltakerne. Når elektrodene var skrudd på og de ble tvunget til å smile, mente de at ansiktene så glade ut litt oftere.

Et halvt sekund med smiling var nok til at forskerne så denne effekten på deltakerne. 

Kan det hjelpe folk med sykdommer?

Forskjellene var veldig små, sier forskerne. 

Det var altså ikke slik at alle deltakerne plutselig syns alle ansiktene så kjempeglade ut når elektrodene fikk dem til å smile. 

Denne studien var også liten, med ganske få deltakere. Forskerne foreslår først og fremst at dette kan brukes til å studere dette videre. 

Kanskje det en dag i fremtiden kan forskningen hjelpe folk som har en sykdom som gjør det vanskelig å smile, skriver de. 

Holder du en penn mellom tennene bruker du de samme musklene som når du smiler.

Bit på en penn og bli glad

Annen forskning har også vist at humøret vårt kan påvirke hvordan vi vurderer ansiktsuttrykk. 

I en australsk studie som ung.forskning.no skrev om i 2020 skulle deltakere bite på en penn. Da skjer litt det samme som når elektroder får deg til å smile. 

Musklene i ansiktet som brukes til å holde pennen fast, er de samme som gjør at du smiler. Og forskerne fant at de som hadde en penn i munnen, ble litt mer fornøyde. 

Forskerne bak denne studien mente at musklene forteller hjernen at du er lykkelig. Og så hjelper det faktisk på humøret. 

Det finnes altså litt som tyder på at falske smil gjør oss litt gladere. 

Men kan alle kan bli i bedre humør av å få montert elektroder på kinnene? Det bør vi kanskje forske mer på før vi prøver. 

Kilder:

Powered by Labrador CMS