Søsken som mobber eller blir mobbet har mindre positive følelser og flere negative følelser senere i livet.
Søsken som mobber eller blir mobbet har mindre positive følelser og flere negative følelser senere i livet.

Søskenmobbing er ikke greit

Søsken som mobber hverandre har det dårligere senere i livet.

Kanskje er det ekle bemerkninger og stygge kallenavn?

Lugging og dytting når de voksne ikke ser?

Eller to storesøsken som rotter seg sammen og gjør narr av lillebror?

Søskenmobbing er faktisk veldig vanlig, skriver forskere fra England. Undersøkelser der har vist at halvparten av alle 11-åringer har opplevd mobbing i søskenflokken. Barna har enten blitt mobbet, mobbet selv eller begge deler.

Ikke tatt på alvor

Søskenmobbing blir ofte ikke tatt så alvorlig. Familien kan gjerne tenke at det er naturlig at søsken hakker på hverandre.

Men er det så sikkert?

En ny studie viser at barn som opplever søskenmobbing ofte har det dårligere psykisk når de blir eldre. Det psykiske handler om hva du tenker og føler - altså hvordan du har det inni deg.

17 000 unge

Det er forskerne Umar Toseeb og Dieter Wolke som har gjort studien. De har undersøkt svarene til over 17.000 personer som er med i en stor undersøkelse i England.

Deltagerne har vært med i undersøkelsen siden de var barn. De har svart på spørsmål flere ganger etter hvert som de er blitt eldre. Slik kan forskerne følge med på hva som har skjedd med barna.

Resultatene viste at de som opplevde søskenmobbing da de var i 11-årsalderen, hadde det dårligere psykisk senere i ungdommen.

De hadde ofte flere negative følelser og færre positive følelser som selvtillit og tilfredshet, sammenlignet med de som ikke hadde opplevd søskenmobbing.

Jo mer mobbing deltagerne hadde opplevd, jo dårligere hadde de det senere.

Litt dårligere

Man skulle kanskje tro at det var slik at søsken som ble mobbet hadde det dårlig, mens de som mobbet hadde det bra. Men slik var det som oftest ikke.

Både de som mobbet og de som ble plaget hadde det dårligere.

Men hva betyr egentlig disse forskningsresultatene?

Er du for eksempel dømt til et trist liv, hvis du har et søsken som lugger og sparker, eller du selv pleier å le ut lillebror?

Egentlig ikke.

Forskerne skriver at forskjellen ikke er så stor. Altså: De som opplever søskenmobbing har det ofte litt dårligere enn de andre, men ikke mye dårligere.

Mange grunner til å kjempe mot mobbing

En annen sak er at forskerne egentlig ikke vet om det var mobbingen som gjorde ungdommene dårligere psykisk.

Kanskje var det i stedet slik at barn som har det dårlig psykisk, oftere bråker med søsknene sine?

Her må det flere studier til for å være sikker.

Likevel finnes det mange grunner til å kjempe mot mobbing, både blant søsken og andre steder.

Mye forskning viser at mobbing er skadelig for barn. Og en norsk studie viste at den vonde virkningen kan vare helt inn i voksenlivet.

Kilder:Powered by Labrador CMS