Når du er en mobber, mister du gravis venner.
Når du er en mobber, mister du gravis venner.

Mobbing går hardt ut over både mobberen og den som blir mobbet

Også de som har vært slemme mot andre som barn eller ungdom, får det vanskeligere i livet.

I Norge blir rundt 60 000 skoleelever mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Forskerne vet etter hvert ganske mye om hvor skadelig det er for barn og ungdom å bli mobbet. Men nesten all forskning på mobbing blir gjort på elever i skolen. Det er få forskere som har undersøkt hvordan det går med de som har blitt mobbet når de blir voksne.

Hvordan gikk det med dem?

Johannes Foss Sigurdsson jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Han har vært nysgjerrig på å finne ut av dette.

Men han har også vært nysgjerrig på hvordan det går med de som ikke er snille mot andre.

Sigurdsson sammenliknet hvordan det hadde gått med mobberne sammenlignet med de som ikke hadde vært borti mobbing i det hele tatt.

Da forskerne startet studien, var ungdommene 14 år. Etter noen år, da de hadde blitt 27 år, tok Sigurdsson kontakt med dem igjen. Omtrent halvparten svarte da på spørreskjemaet han sendte til dem.

Brukte mer rus

Resultatene hans er veldig interessante. De viser nemlig at alle som hadde vært borti mobbing på en eller annen måte, sa at de hadde flere psykiske problemer enn de som ikke hadde vært borti det.

Og de som hadde sagt at de hadde vært aggressive mot andre da de var 14 år hadde noe til felles, fant forskeren ut.

De hadde ikke fått så mye utdanning som de andre. De var oftere arbeidsledige og fikk sosialhjelp fra staten. Og de hadde nesten dobbelt så stor risiko for å bruke rusmidler som er forbudt, for eksempel hasj.

Mobberen blir vant til å mobbe

En annen forsker som har forsket masse på mobbing, heter Erling Roland. Han jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsker ved Universitetet i Stavanger.

Han sier at alle, også den som mobber, vet at mobbing er galt. Men hvis du begynner å mobbe og gjør det mange ganger, så venner du deg til det.

Og den som mobber finner også gode grunner for seg selv for å være slem. Vanligvis forklarer han eller hun det med det er den som blir mobbet sin skyld.

– Det er en måte for mobberen å sukre samvittighetspillen sin. Etter hvert blir mobberen mer kald og kynisk overfor andre mennesker, sier Roland.

Når du er en mobber, mister du gradvis venner. Det kan gå greit så lenge du går rundt og tøffer deg. Men når du blir voksen, er du plutselig alene i verden. Da kan du bli ensom og få psykiske problemer.

Selvmordstanker

Roland har selv studert ungdom som blir mobbet. Han fant ut at ti ganger så mange tenker på selvmord, sammenliknet med de som ikke blir mobbet.

Han mener at når det er så ekstremt mange barn som blir utsatt for mobbing, så må skolen følge opp elevene også etter at mobbingen har stoppet.

For de har ofte tunge opplevelser og trenger en hånd å holde i også lenge etterpå, mener han.

Powered by Labrador CMS