Lagrer vi på hudceller fra mange ulike dyr, kan vi muligens klone dem fram hvis de blir utrydningstruet i framtiden.

Japanske forskere har klonet fram mus

Kan de bruke metoden på utrydningstruede dyr?

Har du sett filmen «Istid», vet du godt hva sabeltannkatter og mammuter er.

Men du kan ikke ha sett disse dyrene ute i naturen. De er utryddet og borte for godt.

Det samme kan skje med dyr vi lever side om side med på kloden i dag.

Eller har forskere funnet en løsning?

Mammuten døde ut for rundt 4.000 år siden. Det samme kan skje med andre dyr på kloden vår. Forskere vil finne løsninger på problemet.

Kloninger

Forskere fra Japan har funnet en metode for å lagre på hudceller i lang tid.

Så har de hentet fram hudcellene igjen etter ni måneder og klonet fram mus. Kloning betyr å lage kopier. Forskerne har klonet fram 75 mus hittil.

Det forskerne gjør er å frysetørke cellene. Da kan de lagres i lang tid.

Og her ligger cluet: Lagrer vi på hudceller fra mange ulike dyr, kan vi klone dem fram hvis de blir utrydningstruet i framtiden. På samme måte som forskerne nettopp klonet fram mus.

Å finne løsninger for utrydningstruede dyr er viktig. I dag er 32.000 arter trua ifølge miljøorganisasjonen Verdens naturfond.

Blant dyr som kan dø ut, finner vi det eneste neshornet i verden med hår, en steinbukk med digre horn og en krokodille med smal kjeft.

Forskeren Teruhiko Wakayama og kollegaene har funnet en ny metode å lage hudceller på. Cellene kan brukes til kloning av dyr etter lang tid.

Vil lagre celler fra mange dyr

I muse-eksperimentet brukte forskerne celler fra musenes haler. Cellene ble så lagret i ni måneder før forskerne brukte dem.

Den første klonede musen het Dorami etter en japansk manga-karakter.

Teruhiko Wakayama er en av forskerne bak eksperimentet. Han sa til avisa The Japan Times at metoden kan gjøre det mulig å lagre dyreceller fra hele verden på en trygg og rimelig måte.

– Kan kloning løse problemet med utrydningstruede arter?

– De japanske forskerne har utviklet en metode som gjør at en kan klone og lage en kopi av et dyr eller en plante fra frysetørkede celler, sier Snorre Henriksen. Han jobber i Artsdatabanken.

Snorre Henriksen jobber med å holde oversikt over utrydningstruede arter.

Mange forsøk

Snorre sier at det er viktig at cellene kan lagres over lang tid.

– Da kan en kanskje i framtiden gjenskape en art som har dødd ut ved hjelp av denne teknikken, sier han.

Da må vi også sikre oss celler fra artene før de forsvinner.

De japanske forskerne som jobber med å lagre celler og klone, er i startfasen. Det må mange forsøk til for å klare å skape levedyktige mus.

Vi deler på planeten

Selv om det er bra å finne løsninger for utrydningstruede dyr, bør vi ta vare på dyr og planter før det går så langt.

Snorre sier at den viktigste årsaken til at arter forsvinner, er at vi endrer eller ødelegger leveområdene deres.

– Når vi tar av naturen for å for eksempel bygge veier, hytter og hus blir leveområdene til artene mindre, og de kan til slutt forsvinne, sier han.

Vi må derfor bygge der det gjør minst skade på naturen. Slik kan vi mennesker leve best sammen med dyrene og naturen.

– Det blir en fattigere og mer kjedelige natur når arter forsvinner, sier Snorre.

Ulike arter er viktige og nyttige.

– For eksempel ved at de pollinerer planter slik at vi får frukt og bær, sier Snorre.

Snorre mener at artene har en rett til å leve, uansett om de er nyttige for oss mennesker eller ikke. Vi deler alle på denne planeten.

Kilde:

Forskeren Teruhiko Wakayama har sammen med kollegaene sine skrevet artikkelen Healthy cloned offspring derived from freeze-dried somatic cells som nå er publisert i den vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Powered by Labrador CMS