Flere arter er nær ved å bli utryddet. Blant annet disse apene, som på engelsk heter White-headed langur. De lever i Kina og Vietnam, men det er få igjen av dem. Apene har blitt jaktet på og de blir brukt i tradisjonell medisin.

Disse dyrene kan forsvinne for alltid

Det eneste neshornet i verden med hår. Steinbukken med digre horn. Krokodillen med smal kjeft. Apene som bor i trær som blir hugget ned. Mange arter kan dø ut, om vi ikke setter inn tiltak for å redde dem.

Noen dyr og fugler strever med å overleve. De har fått liten plass å bo på eller de blir jaktet på. Så det har blitt få av dem.

Den internasjonale unionen for naturvern holder øye med hvilke arter som sliter mest. Disse artene blir satt på en liste, kalt rødlisten. Forskere, naturvernere og andre følger med på hvordan det går med disse truede artene.

Det står mer enn 31 000 arter på den internasjonale rødlisten. For eksempel står fjellgorillaen, tigeren og den asiatiske elefanten der. De er regnet som truede dyrearter.

Det står enda verre til med andre dyr og fugler. De kan dø helt ut, forsvinne for godt.

Nå har forskere sett nærmere på arter det står aller dårligst til med. Dette er fugler, pattedyr, krypdyr og frosker som det er mindre enn tusen av ute i naturen. Dette gjelder 515 arter.

Det er mindre enn tusen dyr igjen av disse artene:

Antilopen Arabisk oryx levde før over nesten hele Midtøsten. I 1970 var det ikke flere ville dyr igjen, men flere overlevde i fangenskap. Noen av dem ble satt ut i naturen, og i dag er det omtrent 850 voksne dyr som bor i fem land. Opptil 7000 slike antiloper lever i fangenskap.
Det er nå bare 500 etiopiske steinbukker igjen. De heter walia ibexer og lever i fjellet i Etiopia. Hannen har svart skjegg og lange, buede horn som kan bli en meter lange. Steinbukkene har fått mindre plass å leve på, og det er grunnen til at det har blitt så få av dem.
Her er pantergaupa. Den regnes som verdens mest truede rovdyr. Den er ganske kresen i matveien og liker best å spise kaniner. Nå er det færre kaniner i naturen, og derfor går det også nedover med pantergaupa. Det finnes bare 134 ville pantergauper igjen i et lite område i Spania.
Det er ikke mange svarte løveaper igjen. I mange år trodde man at løveapene var helt utryddet, men så dukket det opp noen i 1970. De lever i Brasil.
Apen Northern Muriqui bor også i Brasil. Det er cirka 1000 slike aper igjen, men antallet synker. De er truet av jakt og av at skogen de bor i, blir stadig mindre.
Det finnes mindre enn 100 kinesiske alligatorer igjen ute i naturen. De har mistet leveområdene sine til mennesker, som også har jaktet på dem. Nå blir de alet opp i fangenskap, slik at arten kan bevares.
Gharial er en fiskeetende krokodille med veldig smal kjeft. Den finnes i India og Nepal. Det blir stadig færre av dem, fordi det nesten ikke er noe igjen av leveområdene deres.
Harlequin-frosken var vanlig i Costa Rica og Panama, helt til en sykdom begynte å spre seg blant dem. Nå er denne frosken truet av utryddelse. Sykdom som kommer av sopp er svært farlig for mange typer frosker og salamandere.
Riverin-haren lever i ørkenen i Sør-Afrika, men er i ferd med å forsvinne.
Svartfot-ilder kommer fra Nord-Amerika. For førti år siden satte myndighetene i gang en kampanje for å utrydde en plagsom gnager. Problemet var at svartfot-ilderen spiste denne gnageren, og dermed døde også den ut. Det fantes slike ildere i fangenskap, og de ble satt ut i naturen. Men i 2015 var det bare rundt 200 dyr igjen.
Denne kolibrien har en helt spesiell hale med to vakre fjær. Den har ikke noe norsk navn, men heter Marvellous spatuletail på engelsk. Fuglen finnes bare i Peru, og det er satt igang tiltak for å redde den.
Denne rosa duen bor på Mauritius i Afrika. Dua var nær ved å dø ut i 1990, da det bare var 10 stykker igjen. Nå er det litt flere. Skogen den rosa dua bor i, er nesten borte, og fuglen er truet av rovdyr og sykdom.
Fiskeørnene i Madagaskar holder til langs kysten, men nå er det bare omtrent 240 igjen av dem.
Sumatra-neshornet er den minste av neshornene og den eneste med litt hår. En gang fantes de i regnskogene i India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Indonesia og Kina, men det ble stadig færre av dem. Den siste hunnen og hannen i Malaysia døde i 2019. Nå er det bare i Indonesia at de lever vilt, men det er bare mellom 30 og 80 slike neshorn igjen.
Etiopisk ulv er den sjeldneste ulvearten. I 2011 var det bare 197 voksne dyr igjen. Ulvene blir truet av sykdommen rabies og av at landbruket overtar leveområdene deres.

Halvparten av artene som er svært truet av å dø ut, har bare 250 voksne dyr igjen. Da er det stor risiko for at de forsvinner helt. Men det kan gå bra, særlig om menneskene gjør en innsats for å redde dem.

Handel med ville dyr må forbys, mener forskerne

Forskerne undersøkte hvor de mest sårbare artene lever. Mange av dem bor på øyer og i tropiske områder.

Leveområdene deres har blitt overtatt av mennesker, som skal bygge boliger, drive jordbruk eller utnytte naturressursene.

Handel med ville dyr er en av de viktigste truslene, mener forskerne. De vil at slik handel må forbys.

Forskerne er svært bekymret over utviklingen. For når en art forsvinner, kan andre arter også slite.

Som når det ble færre kaniner i naturen i Spania. Da mistet pantergaupa maten sin, og det ble færre av den.

Kilder:

Artikkelen Flere hundre arter er på randen av utryddelse, advarer forskere, publisert på forskning.no

Den vitenskapelige artikkelen Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction av forskerne Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich og Peter H. Raven i tidsskriftet PNAS.

Powered by Labrador CMS