En bie danser mens de andre ser på. På denne måten forteller hun de andre hvor hun har funnet mat.

Bier på landet må fly lenger etter mat enn bier i byen

Det oppdaget forskere etter å ha studert hva bier sier til hverandre.

Det høres kanskje litt rart ut. Men bier ser ut til å trives i byer!

For ikke lenge siden viste en undersøkelse at det var flere typer ville bier i byer enn på landet.

Og nå har andre forskere funnet ut noe som kanskje kan forklare hvorfor:

Biene som bor i byen har kortere vei til maten!

Det har biene selv fortalt.

Danser veien til maten

Bier er ikke bare flinke til å finne søt nektar i mange ulike blomster. De er også utrolig gode til å fortelle andre bier hvor de fant maten.

Når en bie kommer hjem til bikuben, danser hun en liten dans. Hun surrer med vingene, snur seg litt, surrer mer og snur seg igjen.

Er det en gledesdans?

Niks! Det er en beskrivelse av hvordan og hvor langt andre bier må fly for å komme til blomstene!

Nå har forskere rett og slett undersøkt dansen til massevis av bier, for å finne ut hvor lang vei de har til matfatet.

Bier i London

Ash Samuelson og samarbeidspartnerne hans studerte over 2.800 bie-danser, i 20 forskjellige bikuber i England.

Halvparten av bikubene stod på landet, mens halvparten stod midt i storbyen London.

Resultatene var kanskje litt uventede. Det viste seg nemlig at bybiene beskrev korter vei til blomstene enn biene på landet.

Gjennomsnittlig måtte biene i byen fly nesten 500 meter for å finne nektar. Men biene på landet måtte fly over 700 meter.

Hvordan kan det ha seg?

Ikke så lett på landet

Forskerne tror det kan være flere forklaringer.

Den ene er at det faktisk finnes mange blomster i parker, hager og på balkonger i byen.

Vi mennesker liker at det blomstrer rundt oss fra tidlig på våren til sent på høsten. Dermed er det alltid mat å finne for biene også.

En annen årsak kan være at livet på landet ikke er så lett for bier som vi skulle tro.

Landskapet der er ofte delt opp i store åkrer.

Noen av plantene som dyrkes der har blomster med nektar. Men ofte er det den samme planten som dyrkes over store områder. Den blomstrer i en kort periode, men før og etterpå er det lite å spise.

Legg til rette for bier!

Forskerne mener det er viktig å vite at forsøket deres handlet om tamme honningbier. De vet ikke om humler og andre ville bier også må fly lengre etter mat på landet.

Likevel tror de at studien kan si noe om hva vi mennesker må gjøre for å hjelpe både ville og tamme bier.

Én ting er at de som planlegger byene våre bør sørge for at det er mye som vokser, selv midt i sentrum.

En annen sak er at vi også må sørge for at det er bra for bier på landet.

Bøndene kan for eksempel la det vokse striper av blomstereng mellom åkrene, slik at biene finner markblomster der hele sommeren.

Kilder:

  • Ash Samuelson er forsker ved Royal Holloway University of London I England.
  • Han og samarbeidspartnerne har skrevet om studien sin i en artikkel som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Ecology.
  • Ung.forskning.no: Bier + byer = santPowered by Labrador CMS