Denne leirtavla er mer enn 5000 år gammel. Det er en avtale om at en mengde korn skal leveres over tre år. Og her står også det navnet som forskere mener er det eldste navnet som er skrevet ned.

Hva er det eldste navnet i verden?

Mange har blitt oppkalt etter bestemor eller oldefar, men hva med å gå enda lenger tilbake?

Folk har til alle tider gitt barna sine navn. Men det er umulig å finne ut hva det aller første navnet var.

For folk hadde navn lenge før skrivekunsten ble funnet opp.

Det har aldri vært et folkeslag som ikke bruker navn, sa navneforsker Birgit Eggert på Københavns universitet, i et intervju med nettavisen Videnskab.dk.

Det å bruke navn på hverandre, er like gammelt som det å snakke, mente hun. Ingen vet helt når menneskene begynte å bruke språk, men det kan være for hundre tusen år siden.

Det første navnet som er skrevet ned, kan vi derimot finne.

De skrev navnet på avtaler

Alle folk hadde altså navn, men hvorfor skrev noen ned navnet sitt den aller første gangen?

Konger, dronninger og andre herskere har alltid villet sette et merke etter seg i historien. Så de fikk bygd statuer og pyramider eller fikk navnet sitt på byer, gater og bygninger.

Så vi skulle tro at det første navnet som er funnet i skrift, tilhørte en mektig hersker.

Men nei, for det var andre ting som var like viktig som å ære en konge.

Folk har handlet med hverandre i uminnelige tider. De har byttet dyreskinn mot fisk, mat mot arbeid og korn mot penger.

Det var viktig at avtalene gikk riktig for seg. Derfor begynte handelsfolk og regnskapsførere tidlig å hogge avtaler inn i stein, risse dem inn i leire, og seinere skrive dem ned.

Det eldste navnet som er funnet i skrift, er på en slik avtale.

Kushim

For fem tusen år siden i landet Sumer ble det gjort en avtale om kjøp eller bytte av korn. Det skulle leveres over tre år, så det var nok verdt å få risset avtalen inn på en leirtavle. Kushim satte navnet sitt på avtalen.

Det er funnet flere slike avtaler risset i leire i Sumer, som lå i dagens Irak, men forskerne mener at tavla med navnet Kushim er den eldste.

To slaver i Sumer fikk også sitt navn på en av de eldste tavlene: Enpap-x og Sukkalgir, sammen med eieren deres Gal-Sal.

Det eldste norske navnet

I Norge er det runene som er de eldste skrifttegnene. De ble hogd inn på steiner, i kirker, på våpen og smykker. De første runene som er funnet, er fra 200-tallet, altså for litt over 1800 år siden.

De som risset inn runene skrev gjerne inn sitt eget navn eller andres.

Hvilket navn som aller først ble risset inn, er umulig å si, men dette er noen av de aller første navnene:

  • StainawarjaR
  • HagustaldaR
  • Wodurid
  • Wiw
  • Isni

Navnet Isni er hogget inn på en stor runestein, som ble funnet for fire år siden i en hage i Østfold. Steinen var blitt brukt som hagebenk, men da de skulle flytte på den, oppdaget de alle runene.

Forskere tror at en jarl fikk laget innskriften for 1400 år siden. På moderne norsk står det at runene var hogget inn for Isni. Kanskje var hun konen eller datteren til adelsmannen?

Du kan lese mer om steinen her:

Kilder:

Når begynte vi å gi hverandre navn? artikkel, Videnskab.dk

Navn på personer, Språkrådet

Who’s the First Person in History Whose Name We Know? artikkel, National Geographic

Nytt runefunn fra 400-tallet gir ny kunnskap om de første jarlene i Skandinavia, populærvitenskapelig artikkel, Forskersonen

Artikkelen er oppdatert 4.8.20

Powered by Labrador CMS