Göteborgs universitet stod for prosjektet med å bygge opp igjen Södra Råda kyrka i Sverige.
Göteborgs universitet stod for prosjektet med å bygge opp igjen Södra Råda kyrka i Sverige.

Forskere bygde gammel, nedbrent kirke opp igjen på gamlemåten

Det tar tid når man skal bruke øks i stedet for sag.

I 2001 brant den gamle Södra Råda kyrka i Sverige ned til grunnen.

Kirken var fra 1300-tallet, altså 700 år gammel og veldig viktig for den svenske kulturarven.

Svenskene bestemte seg raskt for å bygge opp igjen den spesielle kirken. Men de ville gjøre det på samme måte som for 700 år siden.

Det krevende arbeidet har pågått i flere år og nå skal kirken endelig åpnes.

Bort med sag, frem med øks

Det er forskere ved Göteborgs universitet som har gått løs på byggingen av kirken og gjort det til et forskningsprosjekt.

Forskerne forteller at de har lært en god del om hvordan kirker ble bygget i middelalderen, bare ved å prøve det ut selv.

- På 1300-tallet brukte man sjelden sag, så alle trær ble hugget ned med øks, forteller Gunnar Almevik i en pressemelding fra universitetet.

Almevik er en av forskerne som er med på prosjektet.

Brukte en hel dag på én tømmerstokk

Først måtte de gå i skogen og velge ut de riktige trærne.

Når treet var hugget, ble det fraktet ut av skogen, og så hugget til ferdig tømmer. Det var hardt arbeid. I prosjektet brukte de en hel arbeidsdag på å få ferdig én tømmerstokk.

Når man trenger 220 av dem, blir det mange arbeidstimer.

Nå er selve kirken ferdig bygget. Men prosjektet er ikke over av den grunn.

- Kirken er ikke innredet, og det finnes ennå ingen veggmalerier. Kirkegården er heller ikke ferdig. Det finnes mye mer å utforske, sier Almevik.

Her kan du se hvordan en trestamme gjøres om til ferdig veggtømmer - på middelaldervis.

Tar vare på gamle tradisjoner

I Norge er stavkirkene noe av det viktigste i kulturarven. De fleste av dem er like gamle som Södra Råda kyrka eller enda eldre.

Det krever mye kunnskap og arbeid å holde stavkirkene ved like. Det skrev forskning.no om i 2021. Da besøkte vi Heddal stavkirke, som trolig er omtrent 800 år gammel.

Stavkirkene skal ikke bare holdes ved like slik at de står trygt i mange år fremover.

Også tradisjonene og kunnskapene rundt vedlikeholdet av bygningen en viktig del av kulturarven, sa forsker Inger Marie Egenberg i artikkelen.

Tradisjonene er viktige for eksempel når det skal legges tjære på stavkirkene. Tjære er et produkt som beskytter treverket. På en måte middelalderens form for beis. Den skal lages og legges på gamlemåten.

Powered by Labrador CMS