Julekalender luke 19:
Hvor lang er en meter?

Hald avstand - minst ein meter! Å «halde meteren» har vi blitt vane med i 2020. Kor langt er ein meter og kva er eigentleg ein meter?

Her kan du se videoen på YouTube.

Hele julekalenderen finner du her.

Det er en kul historie bak meteren. Vi må helt tilbake til 1790-tallet, nærmere bestemt til år 1792, da det for første gang ble bestemt at 1 meter skulle være 1/10 000 000 del av avstanden målt fra Nordpol-punktet til ekvator, gjennom Paris meridianen.

De franske astronomene Jean Delambre og Pierre Mechain fikk i oppdrag å måle denne avstanden, og han ene målte nordover til Dunkirk ved den engelske kanalen, mens han andre målte sørover til Barcelona i Spania. De triangulerte (målte trekanter), og det var et møysommelig arbeid som tok hele syv år under den franske revolusjonen.

Da meteren endelig var fastlagt, ble det i 1799 laget en prototype i en legering som bestod av 90 prosent platina og 10 prosent iridium, som ble oppbevart i Paris.

På denne platinastaven ble det risset inn to fine linjer som viste det korrekte målet, og staven ble definert som selve standarden. Hit kunne utsendinger fra andre land komme for å lage kopier av staven.

I ettertid har det vist seg at meterprototypen ikke er helt nøyaktig etter definisjonen - den er ca. ¼ mm feil! Dette skyldtes nok ikke måleinstrumentene, men antakelig at loddlinja som ble brukt ved Barcelona var påvirket av skjev tyngdekraft i nærheten av et fjellmassiv.

I løpet av 1870 årene ble det arbeidet med å lage et sett kopier av standardmeteren for distribusjon til andre land. Det førte i 1889 til en ny internasjonal konferanse hvor det ble oppnådd enighet om en ny forbedret meterstandard. Etter hvert som fysikken utviklet seg, ble det klart at bølgelengdene på lys utsendt av atomer er langt mer konstante enn en metallstav.

Dessuten kunne en standard basert på spektroskopiske målinger etableres billig, raskt og nøyaktig i et hvilket som helst laboratorium. I 1960 ble derfor meteren definert til å være 1 553 164,13 ganger bølgelengden for en rød linje i spektrum fra kadmium, utsendt fra en lampe bygd etter bestemte spesifikasjoner. Men selv denne standarden er nå foreldet!

Relativitetsteorien har vist at lysets hastighet i vakuum er en absolutt konstant størrelse.

Siden tidsstandarden er definert med bedre nøyaktighet enn den røde kadmiumlinjen, kan meteren defineres enda mer nøyaktig ved å si at en meter er den avstanden lyset tilbakelegger i løpet av et bestemt tidsintervall – som er 1/299 792 458 av ett sekund. Slik brukes nå tidsmålinger til å definere målinger av lengder!

Om julekalenderen:

Julekalenderen er laget av Universitetet i Stavanger. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS