Bare to av ti barn som får mesteparten av undervisningen ute av klasserommet, har en fortrolig venn.
Bare to av ti barn som får mesteparten av undervisningen ute av klasserommet, har en fortrolig venn.

Barn som får mye undervisning utenfor klassen, blir mer ensomme

Flere og flere barn får spesialundervisning. Nå viser forskning at de får færre venner og blir mindre sosiale enn andre barn.

– Det er mindre sannsynlig at de har noen å være sammen med i friminuttene, de er sjeldnere hjemme hos andre, og de er mindre aktive på sosiale medier.

Det sier forsker ved NOVA, Jon Erik Finnvold, til NRK.

Han har lagd en undersøkelse hvor over 600 barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er med.

Halvparten av dem får spesialundervisning.

Veldig forskjellige

Noen sitter i rullestol. Noen har ADHD. Noen er blinde.

Barn med fysiske funksjonshemninger er en veldig forskjellig gruppe. De har derfor veldig ulike behov for hjelp.

Mange har ikke en nær venn

Forskerne finner at barn som er mer utenfor klasserommet enn inne, lettere faller utenfor miljøet på skolen. De trives ikke så godt på skolen.

Nærmere seks av ti barn som er i klasserommet hele tiden, har minst én fortrolig venn.

Det samme gjelder færre enn to av ti som får undervisning for seg selv.

De deltar også sjeldnere på aktiviteter på fritida.

Noe skjedde med skolen

Inntil for rundt 30 år siden bodde barn som hadde størst behov for hjelp, for eksempel blinde, på internatskoler.

Så ble det bestemt at de fleste skulle gå i vanlige skoler i sitt nærområde og få hjelp der som var tilpasset dem.

Men så skjedde det noe med skolen.

Etter at det ble mer testing av kunnskap, som for eksempel Pisa-tester, har skolen blitt mye mer opptatt av at elevene deres skal få gode karakterer.

Mange forskere mener at det er årsaken til at stadig flere elever nå blir tatt mer ut av klasserommet og får spesialundervisning.

En ny oppdeling

Så selv om mange av internatskolene ble borte, har det altså skjedd en ny oppdeling mellom elever.

Det å dele elevene opp i grupper kan være bra for elever med spesielle behov. De kan da få undervisning som passer bedre akkurat for dem.

Men nå viser altså denne undersøkelse at det får store konsekvenser for det sosiale livet deres.

Særlig gjelder det de som ofte får undervisning utenfor klasserommet.

Erstatter nettet vennskap i klassen?

Forskerne var nysgjerrige på om sosiale medier og andre digitale møteplasser kunne erstatte vennskap som de ikke fikk på skolen.

Men dette tyder ikke undersøkelsen på.

Elever med funksjonsnedsettelser som går i 5.–10. klasse er mindre på sosiale medier enn de som er på samme alder som dem.

Kun halvparten så mange av de som er mye ute av klassen er sosialt aktive på nett, sammenliknet med de som er i klasserommet hele tiden.

Kilder:

Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser. Rapport fra NOVA, 2021

Leonard går i vanlig klasse. Forsker mener flere bør gjøre som ham. Artikkel på NRK, 8. august 2021

Funksjonshemmede unge faller mer og mer utenfor. Artikkel på forskning.no i 2016.

Powered by Labrador CMS