Algene i havet stortrives med nitrogen og bruker opp oksygenet i vannet. Det betyr slutten for andre krabater.

Slik tar Oslofjorden skade av krigen i Ukraina

Algene stortrives og tar knekken på annet liv.

Oslofjorden er syk, og dyrelivet sliter.

En av grunnene er at vi bruker fjorden som et kjempe-toalett.

Kloakken vår inneholder nemlig stoffet nitrogen som skader havet.

Regjeringen foreslår blant annet at det skal bli ulovlig å tømme kloakken fra båter i fjorden.

Samtidig har selskapet Chemring Nobel, som lager drivstoff til raketter og kjemikalier til våpen, fått lov til å dumpe 200 tonn nitrogen på samme sted.

Norge har støttet Ukraina med våpen. Vi må fylle opp våre egne lagre, og det går utover havet vårt.

Norge må kunne forsvare seg

Ung.forskning.no snakker med Helge Husby. Han er daglig leder i Chemring Nobel.

– Ukraina er i krig og Norge har hjulpet til med våpen, sier han.

Da må vi fylle opp våre egne våpenlagre igjen. Da må vi lage sprengstoff.

Men når sprengstoffet er klart, blir det masse nitrogen til overs.

– Det må vi legge fra oss et sted, sier Husby.

Regjeringen har gitt selskapet lov til å dumpe nitrogen i havet. Tillatelsen gjelder fram til 1. januar 2028.

Alger stortrives med masse nitrogen i havet. Da bruker de også opp oksygenet til andre levende krabater.

Steroider for algene

– Hva er problematisk med nitrogenutslipp i havet?

– Nitrogen er helt nødvendig for at planter skal vokse. Men blir det for mye, blir det ordentlig ubalanse, sier André Staalstrøm. Han er forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

For mye nitrogen fungerer nesten som steroider.

Og nå slippes nitrogenet ut fra mange kanter. 

– Fra jordene våre, avløpene og ulike selskaper som Chemring Nobel, sier han.

Slutten for andre krabater

Det er algene i havet som stortrives med nitrogen. Og da bruker de også opp mye av oksygenet i vannet.

Det betyr slutten for andre krabater.

– Det blir ulevelig for fisk, krabber og annet liv på bunnen, sier han.

Det ser forskerne i Sandvika innerst i Oslofjorden. 

– Der er det knapt liv igjen. Når vi undersøker havbunnen, ser vi at det var masse liv tidligere. Det har dødd på grunn av oss mennesker og utslippene våre.

Helge Husby er daglig leder i Chemring Nobel. De lager drivstoff til raketter og kjemikalier til våpen.

En rask bestilling

– Hvorfor må nitrogenet dumpes akkurat i Oslofjorden?

– Det finnes ingen fornuftig måte å samle opp nitrogen på i dag. Når vi har renset avløpsvannet, er det fortsatt nitrogen igjen, sier Husby fra Chemring Nobel.

Det ender i Oslofjorden.

– Vi slipper ikke ut nitrogen fordi vi synes at det er fint. Det er konsekvensen av at vi må lage mer våpen til Norge, sier han.

De har fått en rask bestilling fra den norske regjeringen. Norge og landene vi er alliert med trenger våpen så raskt som mulig.

– Da skjer det før vi har klart å lage en god renseteknologi, sier han.

André Staalstrøm fra Norsk institutt for vannforskning.

Vil gjenvinne

Oslofjorden betaler altså prisen for at vi skal ha våpen som kan holde oss trygge.

– Vi kommer til å slippe ut en del i 2024, mer i 2025 og så mest i 2026, sier Husby.

Etter det skal det bli mindre utslipp.

– Vi vil ha på plass et gjenvinningsanlegg innen to år, sier han.

Da kan nitrogenet fanges opp og brukes til andre nyttige ting. 

– Men vi kan ikke bare bygge et renseanlegg fordi vi har plass og penger. Det må godkjennes. Det jobber vi med nå, sier han.

– Dere lager og selger sprengstoff til Norge. Det tjener dere penger på. Bør dere betale noe tilbake til miljøet? Som en miljøkvote?

– Det vil jeg ikke mene noe om nå, sier Husby.

Ett av de beste renseanleggene

– Hvorfor finner vi ikke bedre løsninger på utslippene?

– Det er et godt spørsmål, sier havforsker Staalstrøm.

Han sier at det handler om tid og penger.

– Regjeringen ønsker sprengstoff nå og er enige om at det må leveres veldig fort.

De har altså ikke tid til å finne bedre løsninger.

Havforskeren sier at Chemring Nobel allerede har et av de beste renseanleggene.

– Problemet er at det fortsatt ikke er bra nok til å rense bort alt, sier han.

Og da ender det masse nitrogen i havet vårt.

Powered by Labrador CMS