Hvitkløver som vokser i byer lager ofte mindre gift enn kløveren på landet, viser en ny studie.

Blir kløveren en pingle?

Det skjer noe med hvitkløver over hele verden, viser en ny studie. Plantene som vokser i byer, lager mindre gift.

Hæ? Er kløver giftig?

Nei da, ikke noe særlig.

Det er helt trygt å både plukke og leke med hvitkløver. Det går til og med an å suge ut nektar av blomstene eller å strø dem i salaten.

Men samtidig er det altså sant at noen hvitkløvere kan lage gift. De produserer bitte små mengder av et veldig giftig stoff som heter blåsyre.

Det er ikke uten grunn.

Forskere tror at planten bruker blåsyra til å forsvare seg mot store og små planteetere. Dyr som spiser veldig mye kløver, kan faktisk bli forgiftet.

Men nå har forskere altså funnet ut noe ganske interessant om blåsyre i hvitkløver.

110.000 hvitkløver

Hvitkløver vokser i enger og plener og veikanter over hele verden. Den trives både på landet og midt i store byer.

Nå har en stor gruppe med forskere fra mange forskjellige land gått sammen om å studere hvitkløveren. De har til sammen undersøkt 110.000 planter i og utenfor 160 byer i 26 ulike land!

På hvert av de 160 stedene har forskerne funnet kløverplanter på flere steder, fra midt i byen og helt ut på landet utenfor.

På den måten kan de sammenligne innholdet av blåsyre i plantene i byen og på landet.

Her samler en forsker inn kløver fra en park.

Kløver har mer gift på landet

Resultatene viser det er forskjell på kløveren i byen og på landet, ved rundt halvparten av byene i undersøkelsen.

Ofte er det slik at by-kløveren lager mindre gift enn land-kløveren. Mange steder blir det mer og mer gift, jo lenger vekk fra byen du kommer.

Hva skjer?

Forskerne tror at det som skjer, handler om evolusjon.

Evolusjon betyr at en art kan tilpasse seg, slik at den blir flinkere til å overleve på stedet den lever.

Dette kan skje fordi det alltid er litt forskjell mellom individene i en art. Noen av individene har egenskaper som gjør at de er ekstra flinke til å overleve. De får flere unger enn de andre. Over tid blir det altså stadig flere slike individer og færre av de andre.

Her kan det kanskje trenges litt gift!

Trenger ikke giften mer

Forskerne tror kløverplantene for lenge siden utviklet evnen til å lage blåsyre for å forsvare seg.

Men i byen er det jo ikke like mange beitende dyr. Det er også ofte færre insekter enn på landet. Da er det ikke så viktig å ha blåsyre lenger.

I så fall bruker hvitkløveren i byen masse krefter på å lage et våpen den egentlig ikke trenger. Da vil det kanskje lønne seg for disse plantene å utvikle seg slik at de lager mindre gift?

Det er dette forskerne tror skjer.

Men ikke på alle stedene. Ved rundt halvparten av de 160 byene fant ikke forskerne noen forskjell på by-kløver og land-kløver. Dette gjaldt for eksempel stedet de undersøkte i Norge.

Ved noen veldig få byer var det til og med slik at by-kløveren hadde mest gift.

Det er nok fordi det er mange ting som påvirker evolusjonen, tror forskerne.

Noen steder er det kanskje mer bruk for blåsyre i byen? Eller kanskje trenger ikke planten gift noen av stedene?

Kilder:

Forskningen er gjort av flere hundre forskere fra mange universiteter og forskningsinstitusjoner i mange land.

Forskerne har skrevet om funnene i en artikkel som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

De som utgir Science har også skrevet en pressemelding om forskningen.

Universitetet i Oslo: Forsvar mot å bli spist

Powered by Labrador CMS