Det ser ut til at voksne lettere blir smittet av korona-viruset enn barn, viser en ny studie.
Det ser ut til at voksne lettere blir smittet av korona-viruset enn barn, viser en ny studie.

Barn får sjelden korona

Barn under 16 år blir mye sjeldnere smittet av korona enn voksne, viser en undersøkelse fra England.

Det er noe rart med korona.

Mange smittsomme sykdommer – som forkjølelse og omgangssyke – smitter masse mellom barn. Ofte blir barna smittet på skolen eller i barnehagen. Og så tar de med seg virusene hjem til familien etterpå.

Men forskerne oppdaget tidlig at det slett ikke var slik med korona. Tvert imot så det ut til at barn ble sjeldnere syke enn voksne.

Hvordan kunne det henge sammen?

Hadde barna en slags beskyttelse mot viruset? Eller ble de smittet, men uten å få noen symptomer – altså tegn på sykdom?

Forskere fra England har studert saken.

Undersøkte alle som hadde tatt korona-test

Shamez Ladhani og kollegaene hans gikk igjennom informasjon om alle i England som hadde tatt en test for å se om de hadde korona. Det var over en halv million mennesker!

Blant de voksne som ble testet, var rundt 25 prosent smittet av korona-viruset. Altså: Av 100 voksne som kom for å ta en korona-test, var det 25 som faktisk hadde korona.

Men blant barna var det mye færre.

Bare 4 av 100 barn hadde korona

Bare 4 prosent av barna som ble testet, var smittet. Altså: Av 100 barn som kom for å ta en korona-test, var det bare 4 som faktisk hadde korona.

Sånn var det, selv om barna hadde symptomer som lignet korona. For eksempel hoste og feber.

Forskerne fant også ut at det ikke har dødd flere barn enn vanlig i tida korona-viruset har herjet.

Stemmer med andre studier

Resultatene fra England stemmer godt med undersøkelser fra andre land.

En studie viste for eksempel at barn nesten aldri tok med seg korona-virus hjem og smittet familien.

En annen studie viste at barn som hadde fått korona nesten aldri smittet andre barn på skolen.

Forskerne er fortsatt ikke helt sikker på hvorfor det er slik. Kanskje har barn faktisk en spesiell beskyttelse mot korona-viruset?

Forskjell i cellene

Noen forskere tror det kan være fordi cellene i kroppen til barn er litt annerledes enn i voksne.

Når korona-viruset skal angripe cellene våre, fester det seg først til spesielle deler av utsida på cellene.

Forskere har oppdaget at barn har færre av disse delene enn voksne. Kanskje er det vanskeligere for korona-viruset å feste seg til cellene hos barn?

Kilder:

  • Shamez Ladhani er forsker ved Public Health England og University of England.
  • Ladhani og kollegaene hans har skrevet om funnene sine i en artikkel, som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMJ.
Powered by Labrador CMS