En glad gris? Det kan vi høre på gryntingen.

Hva mener grisen når den grynter?

Forskere vil utvikle en app for å hjelpe bønder med å skjønne grisegrynt. – Jeg forstår gryntingen selv, sier grisebonde

«Hei grisen, hvordan har du det egentlig?»

Det hadde nok vært lettest om vi mennesker og dyr snakket samme språk, men det gjør vi jo ikke.

Nå har forskere undersøkt flere tusen grisegrynt for å finne ut av hva de betyr. Ved å bli bedre kjent med gryntingen, kan de også si noe om hvordan grisen har det.

Griser og mennesker snakker ikke det samme språket. Kan en app hjelpe til?

7.000 opptak

Ved å bruke 7.000 lydopptak som forskerne samlet gjennom hele livet til grisene, fra fødsel til død, har de knyttet grisegrynt til følelser.

Forskerne utviklet en algoritme som kan forstå om et grisegrynt er bra eller dårlig.

Elodie Briefer er en av forskerne bak prosjektet.

– Med denne studien viser vi at dyrelyder gir god kunnskap om hvordan de føler seg, sier hun i en pressemelding.

Hun sier at de også har bevist at en algoritme kan fange opp om griser har det bra eller dårlig. Det kan for eksempel være et viktig verktøy for grisebønder.

Forskjellig grynting

Forskerne tok opp gryntelyder i ulike situasjoner.

Positive situasjoner var da grisungene fikk melk av moren eller at de så familien sin igjen etter å ha blitt skilt og fri løping.

Negative situasjoner var for eksempel da grisene ble skilt fra hverandre, krangling mellom smågriser, at de prøvde å rømme og når de skulle slaktes.

Forskerne skapte også ulike situasjoner for grisene. Da kunne de undersøke dem enda nærmere.

De la ut leker og mat. Så undersøkte de grisenes oppførsel, målte hjerterytmen og tok opp gryntelyder.

Forskerne var til slutt enige: Det er klare forskjeller på grisens grynting når den har det bra og når den ikke har det så fint.

Når den har det bra, er samtalene kortere og lyden lavere. Gryntingen begynner høyt og så blir den lavere.

Anne-Helene Sommerstad Bruserud er grisebonde. Hun sier at hun skjønner grisenes grynting.

Vil lage en app

Forskerne mente at algoritmen deres var så sikker at de kunne vite hvordan grisene hadde det i over 9 av 10 tilfeller.

De mener også at algoritmen kan gjøre det enklere for bønder å følge med på dyra sine.

– Nå trenger vi noen som ønsker å utvikle algoritmen til en app, sier Briefer i pressemeldingen.

Da kan bøndene sjekke grisegryntene med appen og sjekke hvordan de egentlig har det.

– Jeg forstår gryntingen selv

Anne-Helene Sommerstad Bruserud er grisebonde.

Hun tilbringer mye tid i fjøset, og tror at en app vil være unødvendig.

– Jeg møter grisene mine hver dag og kjenner godt igjen fornøyd og misfornøyd grynting, sier hun til forskning.no.

De gangene det kunne være fint å ha en oversikt over lyden er når hun er borte fra fjøset.

For eksempel hvis de har drukket opp vannet sitt, eller hvis en gris har blitt skadet.

– Men vi er innom fjøset så ofte, så det er nok ikke så nødvendig med en app. Hvis jeg hører at noen har det vondt, så reagerer jeg med en gang. Det er viktig at dyra har det bra, sier Bruserud.

Kilde:

Forskningen vi har skrevet om i denne saken kommer fra en studie. Den finner du her: Elodie F. Briefer m.fl: Classification of pig calls produced from birth to slaughter according to their emotional valence and context of production, Scientific Reports, mars 2022. DOI:

Powered by Labrador CMS