Det kan være ganske skremmende å møte en gjeng med store svin i skogen. Men det lite sannsynlig at vi møter dem, mener forsker.
Det kan være ganske skremmende å møte en gjeng med store svin i skogen. Men det lite sannsynlig at vi møter dem, mener forsker.

Hvorfor er villsvin så upopulære?

Det levde villsvin i Norge for rundt tusen år siden. Nå er de tilbake, men er ikke velkomne. Hvorfor det, egentlig?

Det går stadig flere ville svin rundt og grynter i norske skoger.

Det levde villsvin i Norge før også. Men myndighetene kaller allikevel dagens ville svin for en fremmed art. Det betyr at de ikke blir sett på som en naturlig del av vårt natur.

Lov å jakte på svin

Myndighetene har bestemt at det er lov å jakte på villsvin. Slik vil de holde antallet svin nede.

I Norge er det lov til å jakte på villsvin hele året. Unntaket er hunner med unger.

I Sverige er villsvin mer velkomne. Politikerne der har bestemt at villsvinet hører naturlig hjemme i svensk natur.

Forskerne tror at det nå bor rundt 300 000 villsvin i svenske skoger.

Går over grensen

Mange land i Europa, blant andre Danmark, har bygd gjerder mot nabolandene sine for å unngå at det skal komme villsvin over grensa.

Et sånt gjerde har ikke vi mot Sverige. Derfor kommer det flere og flere villsvin over grensa til Norge.

Nå er det ganske mange villsvin langs grensa fra Halden og opp mot Elverum. Villsvin er sett så langt nord som i Trøndelag.

Får mange barn

Forskerne tror at det kan bli flere av villsvin i Norge etter hvert.

– Villsvin får nemlig mange barn. Derfor har det blitt mange flere av dem i store deler av Europa de siste årene, forteller forsker Christer Moe Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning.

Og det har vist seg at det er ikke så lett å bruke jakt til å få ned mengden villsvin.

Grisens «korona»

Men hvorfor vil ikke myndighetene at det skal bo villsvin i Norge?

– De tar med seg sykdommer som er farlig for de tamme grisene våre, sier Rolandsen.

Afrikansk svinepest er en smittsom sykdom, som stadig flere villsvin i Europa får.

Sykdommen smitter ikke oss mennesker, men den er mye farligere for griser enn det koronavirus er for mennesker.

Grisene dør ganske fort etter at de er smittet.

Glad i all slags mat

En annen grunn til at villsvinene ikke er så populære, er at de går løs på menneskematen.

Bøndene liker ikke at den ville grisen roter i åkrene og spiser opp avlingene deres.

For villsvin er veldig glad i mye av det som bøndene dyrker. Derfor holder de seg ofte i nærheten av områder med jordbruk.

Grisene er veldig glad i frukt, grønnsaker og korn, men spiser nesten alt de kommer over.

Er de farlige?

En annen grunn til at villsvinet er upopulært, er at det er et stort dyr som mange mennesker er redd for å møte når de går tur i skogen.

Villsvin lever ofte sammen i store familier, der mor er sjefen.

– Det kan kanskje være ganske skremmende å møte en gjeng med store svin i skogen. Men det lite sannsynlig at vi møter dem, og det er svært sjelden at de angriper oss, forteller Rolandsen.

– De holder seg unna oss så lenge de kan og de stikker av om de ser deg. Men bor du på et sted der det blir dyrket mat som villsvinet liker, så er sjansen større for at du vil se dem.

Akkurat som elgen, liker villsvinet å slappe av på dagtid. De er mest aktive på natten og i skumringen. Da er vi mennesker minst aktive.

Dette er nok grunnen til at det er så få som møter villsvin, selv i områder hvor det er mange av dem, mener forskeren.

Powered by Labrador CMS