Ifølge forskere beskytter biene de viktigste i flokken mot sykdom.

Bier holder også avstand for å unngå smitte

Og de er ikke de eneste dyra. Rumpetroll skal kunne lukte når andre rumpetroll er syke.

Avstand har nok mange blitt litt lei av de siste par årene.

Men det er nyttig hvis man vil unngå å bli syk eller smittet av en bakterie eller et virus.

Og det er ikke bare mennesker som har forstått det.

Nå har et team med forskere fra ulike land undersøkt honningbier. Hvordan oppfører de seg når flokken er truet av Varroa-midden?

Denne midden er en parasitt. Det betyr at den fester seg på kroppen til bien og lever av å spise fett fra kroppen dens. Det er veldig alvorlig for en bie-bestand om denne midden sprer seg.

Gamle og unge holder avstand

Ifølge studien holder de avstand til hverandre, de også.

Det så ut til at de økte avstanden spesielt mellom unge og gamle bier.

Dette fant forskerne ut ved å sammenligne grupper med bier som var infisert med midd med grupper som ikke var infisert.

Honningbier er sosiale dyr. De bruker for eksempel mye tid på å stelle hverandre. Slik fjerner de parasitter og støv fra de andre i kuben.

Men når de blir utsatt for en infeksjon blir det hele litt mer komplisert. Det er lett å smitte andre. Dermed må de veie fordeler og ulemper opp mot hverandre.

Risikoen av å stelle hverandre så ut til å veie tyngre enn fordelene. Med andre ord holdt de heller avstand.

To avdelinger

Honningbiene er delt i to avdelinger. Den innerste avdelingen består av larver, altså ungene, yngre bier som passer på ungene, og dronningen.

Ytterst befinner de som er ute på matjakt seg. Det er de eldre biene.

En slik oppdeling gjør at de eldre og de yngre har mindre kontakt. Det er en fordel for å forhindre smitte til de biene som er mest verdifulle. Og mest verdifulle er biene i den innerste avdelingen.

I tilfellene der flokken var infisert med midd flyttet de eldre seg lenger ut i kuben enn vanlig. Og de yngre flyttet seg samtidig lenger inn mot midten. Slik økte de avstanden til hverandre.

Maur holder også avstand når det er sykdom i tua, ifølge maurforsker.

Maur og rumpetroll gjør det samme

Fenomenet er undersøkt hos flere arter.

Sosial distansering er bare et nytt og fancy uttrykk vi bruker for alle tilfeller av å begrense kontakten for å hindre smitte.

Det er bare sunn fornuft for å unngå å bli syk, sa maurforsker Nathalie Stroeymeyt til amerikanske OPB tidligere i år. Hun fortalte at maur også holder avstand når det er smitte ute og går.

I en vitenskapelig artikkel fra 1999 skrev andre forskere om rumpetroll. De mener at rumpetrollene lukter når andre rumpetroll er syke. Og slik kan de holde avstand og unngå sykdom.

Kilder:

ung.forskning.no har hentet informasjon til denne saken fra andre nettsider. Her kan du se hvilke.

  • Studien er gjennomført av forskere fra flere land og ulike universiteter.
  • Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances i oktober 2021.
  • University College London har skrevet om funnene fra studien i en pressemelding (på engelsk).
  • Informasjon om maur og sosial distansering fikk vi hos amerikanske OPB sine nettsider.
  • Og vi hentet informasjon om rumpetroll som kan lukte sykdom i en vitenskapelig artikkel fra 1999. Den er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.
Powered by Labrador CMS