Man kan finne mange spesielle fiskearter i Arktis. Dette er en hornkvabbe. De arktiske fiskene kan ikke flytte lengre nord, for de bor allerede så langt nord det går an å leve i verden.

Hvor skal fiskene i Arktis svømme når torsken kommer?

Fiskene flytter mot Arktis. Men hva med fiskene som bor der allerede? Hvor skal de dra når havet blir for varmt og torsken kommer?

Tenk deg at du er en liten fisk som bor i havet i Arktis. Du spiser maten som fins der. Du har noen fiender som pleier å prøve å ta deg, men du har dine faste gjemmesteder. Du har noen kompiser som også svømmer rundt og spiser og koser seg i området.

Men plutselig begynner det å komme masse torsk til nabolaget. De er store, og de spiser alt mulig. De spiser også maten din. Da blir det mer konkurranse om maten. De prøver kanskje til og med å spise deg!

Du kan ikke dra lenger nord, for det fins ikke noe lenger nord. Du bor lengst nord i hele verden.

– Når torsken kommer, er det nesten som om noen slipper en ulv inni et kaninbur, for du har ingen sted å dra, sier Michaela Aschan.

Hun forsker på hva som skjer med fiskene i havene våre, sammen med mange forskerkolleger ved UiT Norges arktiske universitet.

Michaela Aschan er professor i marinbiologi og forsker på det som lever i havet.

Flykter fra varmen

Akkurat sånn er det for fiskene som bor i Arktis. Det kommer flere og flere fisker sørfra fordi vannet blir varmere. Blant annet torsk, hyse og uer.

Og når vannet blir varmere i nord, blir det også mulig for flere å bo der, enn bare de fiskene som er tilpasset å leve i iskaldt vann.

I tillegg skjer det andre ting i havet.

Rekelarver må ha mat

Bitte små alger som kalles planteplankton, kommer i full blomst når det blir lyst nok i havet. Da begynner de å lage masse alger som rekelarver og fiskelarver kan spise.

– Men larvene må ha en viss temperatur i vannet. Når havet blir varmere, så kan det skje at larvene klekker før det er nok mat i havet, forklarer Aschan.

Da dør larvene og det blir færre nye rekebabyer og fiskebabyer.

Sushibelte eller vaskemaskin

Ofte skjer det at larvene klekker, og alge-maten ligger klar i havet.

– Hvis det er fint og rolig i havet, så går dette veldig bra. Rekelarvene ligger der og spiser algene, som om de flyter forbi på et sushibelte på en restaurant, sier Aschan.

Men med klimaendringer så vet vi at vi får mere stormer. Da blir det mer uro i havet.

– For rekelarvene blir det da som å spise middag inni en vaskemaskin og da er det vanskelig å få tak i maten, sier forskeren.

– Når torsken kommer er det nesten som om noen slipper en ulv inni et kaninbur, for du har ingen sted å dra, sier Michaela Aschan.

Hetebølger

Havet blir sakte varmere og varmere. Men i Arktis går klimaendringene fire ganger fortere enn på resten av kloden. I tillegg opplever havene våre også noe vi kaller for hetebølger.

Hetebølger er når det plutselig blir flere grader varmere i havet. Det er et slags ekstremvær i havet. Hetebølger kommer nå oftere enn før og de varer lenger.

I Barentshavet var det en hetebølge i 2022 der havet ble 0,5-1,5 grader varmere.

– 1,5 grader er ganske mye for de arktiske fiskene. Da ligger de ved kanten av leveområdet sitt og prøver å finne steder å gjemme seg ser det er litt kaldere, forteller Aschan.

Vanskelig å spå

Hun forklarer at når de skal spå hvordan klimaet blir i framtiden, så bruker de det som har skjedd før i tida til å lage modeller. Men med klimaendring blir alt mye mer usikkert, for det kan plutselig skje slike ekstreme ting som hetebølger.

– Derfor blir det vi spår for framtiden ofte feil. Klimaet endrer seg faktisk mer enn vi trodde, sier hun.

Aschan mener derfor det er viktig at vi klarer å samarbeide godt for å ta vare på fiskene våre ettersom klimaet endrer seg. Vi må bli enige om hvor mye vi kan fiske, slik at fiskeartene kan overleve.

Om artikkelen:

Artikkelen er laget av UiT Norges arktiske universitet. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS