De aller fleste barn i Norge driver med en eller annen form for trening eller sport.

Hvorfor er noen barn mer med på faste fritidsaktiviteter enn andre?

Forskerne finner store forskjeller mellom barn i idrett og andre organiserte aktiviteter.

Forskere vet nå ganske mye om hvordan de som går på ungdomsskolen og på videregående har det her i Norge.

Nå har de også undersøkt hvordan et står til med de som går i 5. til 7. trinn på skolen.

Barn i mange kommuner har svart på masse spørsmål som har med livet deres å gjøre. Både livet hjemme, på skolen og på fritida.

Nesten alle har det bra

– Vi blir først og fremst veldig glade når vi ser resultatene. Nesten alle sier at de har det veldig bra og er godt fornøyd med livet de lever, sier forsker Frøydis Enstad.

Det er også veldig små forskjeller i hvordan barna har det rundt om i landet.

De som bor i en liten kommune i Finnmark, har det stort sett like bra som de som bor i storbyen Oslo. De er stort sett fornøyde med både skolen og med foreldrene sine. De fleste har venner. Nesten alle føler seg trygge der de bor.

Og de som kommer fra familier som har mye av det forskerne kaller ressurser, som for eksempel penger eller dyre ting, har det stort sett ikke bedre enn de som ikke har så mye.

Dette gjelder det aller meste av det forskerne spør om.

Ett område skiller seg ut

Men på ett område er det store forskjeller mellom barn fra ulike familier. Det handler om hva de gjør på fritida.

De aller fleste barn i Norge driver med en eller annen form for trening eller sport. Noen er på fritidsklubb. Andre spiller et instrument eller er i stallen og driver med ridning.

Men barn fra familier med mange ressurser deltar mer enn andre.

– Jeg blir litt urolig når vi finner så store forskjeller mellom barna i idrett og organiserte aktiviteter, sier forskeren.

Har de ikke penger nok?

Alle barn i Norge har rett til å ha de samme mulighetene på fritida. Men denne undersøkelsen tyder på at de kanskje ikke har like mulighet til å delta på noen aktiviteter.

– Det er helt tydelig at barna som vokser opp i familier uten så mye ressurser, er mindre med på idrett eller andre organiserte aktiviteter, sier hun.

Hun og de andre forskerne vet ikke om dette er fordi foreldre ikke har penger til å la barna være med på ting på fritida.

- Men vi vet at det å være med på faste aktiviteter krever både tid, penger og innsats fra foreldrene. Så om dette er grunnen til at noen barn deltar mer enn andre er noe vi må finne mer ut av, sier Frøydis Enstad.

Kilde:

Undersøkelsen Unddata Junior 2022.

Powered by Labrador CMS