Det ser det ut som om det er en liten økning i ensomhet blant elever på ungdomsskolen i Norge, forteller forsker.
Det ser det ut som om det er en liten økning i ensomhet blant elever på ungdomsskolen i Norge, forteller forsker.

Er vi flere som blir ensomme?

Norge er et av de landene i verden der flest mennesker bor alene. Blir vi mer og mer ensomme?

– Ingenting tyder på det, sier Anders Barstad. Han er forsker i Statistisk sentralbyrå og har forsket på ensomhet.

Ensomhet er ikke et problem som blir større.

– I Norge er tallene stabile. Noen internasjonale undersøkelser viser til og med at det blir færre ensomme, særlig blant de eldre, forteller Barstad.

Ett unntak

Men det er ett unntak.

– Det ser det ut som om det er en liten økning i ensomhet blant elever på ungdomsskolen i Norge, sier Barstad.

Men forskerne har ikke mange år med tall på ensomhet blant elever, så derfor er det vanskelig å si om det blir flere ensomme elever.

Ikke det samme som å være alene

Ensomhet er noe annet enn å være alene. Mange setter pris på å være alene, minner Thomas Hansen om. Han er forsker og jobber på OsloMet.

– Ensomhet er en vonde følelse som oppstår når det blir et sprik mellom den sosiale kontakten du har med andre og den kontakten du ønsker å ha.

Derfor kan noen føle seg ensomme selv om de har masse venner.

Og noen kjenne seg ikke ensomme selv om de bare sitter inne og leser bøker eller spiller dataspill.

Kan gi dårlig helse

Selv om ensomheten ikke ser ut til å øke, er det likevel god grunn til å bekymre seg for dem som virkelig opplever at de er ensomme, mener forskerne.

Mange studier har vist at ensomhet kan gi dårligere helse.

Folk som er ensomme lever til og med kortere enn de som ikke er det.

Ensomhet er som en mental smerte. Den er så vond at den skal få oss til å våkne opp og gjøre noe med situasjonen vår, sier psykolog og forsker Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo.

Mennesker trenger mennesker

Han mener at evolusjonen forklarer hvorfor det er så farlig for oss å være ensomme. Evolusjonen handler hvordan vi mennesker har utviklet oss gjennom historien.

– Det har vært ekstremt viktig for oss å være en del av en gruppe, ellers hadde vi aldri overlevd. Det ligger derfor i menneskets natur at vi er avhengig av en sterk sosial kontakt til andre personer.

Når vi har en følelse av å være utenfor en gruppe, opplever kroppen det som et faresignal. Vi blir stresset. Og langvarig stress kan føre til sykdommer, mener Tilmann von Soest.

Sosiale medier kan gjøre oss ensomme

Han mener at det er en viss fare at vi i dagens samfunn erstatter den personlige kontakten med kontakt gjennom sosiale medier.

– Vi trenger noen personer som vi står spesielt nær. Det er mye viktigere enn å ha et stort sosialt nettverk som er ganske fjernt fra oss.

Kilder:

Politikerne er bekymret for ensomhet. Men er det virkelig et økende folkehelseproblem? på forskning.no

Noen føler seg ensomme selv om de har mange rundt seg på forskning.no

Powered by Labrador CMS