Noen er flinkere i idrett enn andre. Er det rettferdig at de skal ha en kjempestor fordel i gymtimene?

Skolen skal ikke gjøre deg bedre i idrett

Synes du gymtimene er helt pyton? Du er ikke alene.

Mange elever opplever at kroppsøving handler om å lære seg en idrett. Og denne idretten skal du bli skikkelig god i.

Men det er helt feil, mener Irina Burchard Erdvik. Hun er forsker ved Idrettshøgskolen.

Hun har spurt rundt 3000 elever i ungdomsskolen og på videregående skole om hvordan de opplever kroppsøvingsfaget.

De som er flinke, blir flinkere

Hun fant ut at ungdom ikke får den undervisningen de har krav på i dette faget.

Årsaken er at undervisningen er rettet mest mot dem som allerede er flinke i idrett.

De som ikke er så flinke, blir lett hengende igjen.

Det er trist. For det er jo de som er minst aktive og ikke så flinke i idrett som trenger faget mest, sier Erdvik til forskning.no.

Får ikke bedre selvtillit

I lærerplanen, som alle skoler jobber etter, står det hva fagene skal inneholde og hva som er målene med dem.

I læreplanen for kroppsøving står det ingenting om at læreren skal legge vekt på hvor flink du er i idrett.

Det står at faget skal gi elevene en bedre selvtillit og større glede av å være i bevegelse. Og det er noe helt annet.

Mange ungdommer opplever at de ikke får mer selvtillit av faget. De blir heller ikke mer glad i å røre på seg, mener forskeren.

Urettferdig

Sånn som det er nå, blir det urettferdig, mener Erdvik.

De elevene som driver med idrett utenom skolen, har nemlig en kjempestor fordel. De blir enda bedre i det de kan godt fra før. De får større selvtillit og gjør det bedre enn de som ikke driver med idrett på fritiden.

De som ikke driver med idrett, føler at de ikke hører hjemme i faget. De føler at de mislykkes.

Bryter skole-loven

Dette er et stort problem, mener forskeren.

I loven om skolen (Opplæringsloven) står det at alle elever har rett til å få en undervisning som passer til den de er.

Mye tyder på at ikke alle får det i dag, slår forskeren fast.

Hun mener det er vanskelig å gjøre noe med dette. Elever har blitt delt inn i et A-lag og et B-lag i kroppsøvingsfaget veldig lenge. Vi har bare blitt vant med at det er sånn.

Men sånn kan det ikke fortsette, mener hun.

Lærerne må lære

Irina Burchard Erdvik har et forslag: Det må gjøres noe med opplæringen av lærerne.

Utdanningen til lærerne må handle mer om å støtte elever som ikke er så vant med å være i aktivitet.

Skolen får nå snart en ny læreplan. Der står det enda tydeligere at det å bli flink i idrett ikke er noe mål i skolen.

Den nye læreplanen kan gjøre at lærerne lager bedre undervisning i kroppsøving, tror Erdvik.

Kilde:

– Kroppsøving er mest for dei som er flinke i idrett. Artikkel på forskning.no, september 2020. Artikkelen er skrevet av Norges idrettshøgskole.

Powered by Labrador CMS