Jenter blir oftere deprimerte enn gutter. Men en ny studie tyder på at vekta deres ikke betyr så mye for depresjon.
Jenter blir oftere deprimerte enn gutter. Men en ny studie tyder på at vekta deres ikke betyr så mye for depresjon.

Vekta betyr mer for den psykiske helsa til gutter enn for jenter

Tykke gutter blir oftere deprimerte, finner forskere.

Depresjon er mye vanligere blant jenter enn blant gutter. Depresjon betyr blant annet at man føler seg nedtrykt, trist og tom.

Men ny forskning viser at det å være tung oppleves som mye verre for gutter enn for jenter.

Store jenter blir ikke mer deprimert enn jenter som veier mindre.

Denne forskjellen som de svenske forskerne har funnet, kan de ikke forklare.

Spurte om vekta

Forskerne fulgte over 5000 ungdommer over flere år.

De startet i 2012, da ungdommene var rundt 14 år. Da spurte forskerne dem første gang om hvor mye de veide.

Ut fra svarene delte dem da inn i tre grupper: de med normal vekt, de med overvekt og de med fedme.

Hva som er overvekt og hva som er fedme regner det som Verdens helseorganisasjon har bestemt. De ser på hvor mye du veier og hvor høy du er.

Hvordan hadde de det?

De spurte også ungdommene om de opplevde det de kaller for depressive symptomer.

At du har symptom på depresjon betyr blant annet at du føler deg trist og nedstemt det meste av dagen. Du er kanskje irritabel og ikke interessert i å gjøre ting som tenåringer vanligvis har lyst til å gjøre. Mange som har depresjon sover også mye mer eller mye mindre enn det som er vanlig.

Ble de mobbet?

Forskerne var også interessert i om ungdommene hadde opplevd å bli mobbet.

De ble spurt om de hadde blitt slått eller sparket eller om de hadde blitt ertet eller stengt ute av andre. De ble også spurt om de hadde fått ubehagelige sms-er eller blitt mobbet på nettet.

Mobbing betyr aller mest

Mobbing var det som betydde mest for om ungdommene fikk dårligere psykisk helse, viser studien. Dette gjaldt både for jenter for gutter.

Men de fant ut at gutter som ble mobbet hadde større risiko for å bli deprimert enn jenter.

Mobbing betyr altså mye for hvordan ungdom føler seg.

Det er derfor veldig viktig at de som jobber på skoler gjør alt de kan for å unngå at barn og ungdom blir mobbet. Ikke bare på skolen, men også på nettet.

Det mener forskerne som har lagd denne studien.

Bør vi snakke mindre om vekt?

De mener også at det er grunn til å tenke på om vi er altfor opptatt av kilo og kalorier i samfunnet.

Dette kan være skadelig for unges psykiske helse, mener de.

Kan alt snakket om kropp og vekt både hjemme og på skolen gjøre at gjøre at barn og unge får dårligere selvtillit og opplever mer skam over kroppen sin?

Dette spør forskerne som har laget studien seg om.

Kilder:

Så kan mobbning och fetma påverka flickors och pojkars psykiska hälsa. Pressemelding fra Uppsala universitet, mai 2021.

Body mass index and bullying victimization as antecedents for depressive symptoms in a Swedish youth cohort. Forskningsstudie fra Uppsala universitet, 2021.

Powered by Labrador CMS