Nesten 1500 sveitsiske jenter og gutter svarte på mange forskjellige spørsmål. Først da de var 17 år gamle og så da var 20.
Nesten 1500 sveitsiske jenter og gutter svarte på mange forskjellige spørsmål. Først da de var 17 år gamle og så da var 20.

Hvorfor fantaserer noen unge om å skade andre?

De som ble mobbet, skadet og trakassert, hadde oftere voldelige tanker.

,Har du noen gang tenkt på å slå eller sparke noen? Kanskje noen som har gjort noe fælt mot deg?

Voldelige fantasier er ganske vanlige.

Nå har forskere undersøkt slike tanker blant unge i Sveits.

Mer enn halvparten av deltagerne dagdrømte om å skade andre nå og da.

De kunne fantasere om å være slemme mot, skade eller til og med drepe andre.

Men for noen dukket slike tanker opp veldig ofte.

Det gjaldt spesielt for de som opplevde mye fælt selv.

Ble skadet og trakassert

De unge deltagerne ble nemlig også spurt om hvor ofte de opplevde ting som at:

  • Unge de kjenner mobber eller seksuelt trakasserer dem
  • Andre mennesker skader dem
  • Foreldrene deres er aggressive og for eksempel skriker eller slår
  • En kjæreste eller date skader dem fysisk eller seksuelt

Da forskerne sammenlignet disse svarene med de som handlet om voldelige tanker, fant de et mønster.

Jo flere fæle ting de unge opplevde, jo oftere hadde de voldelige fantasier.

Det gjaldt både for jenter og gutter.

Hevntanker

Tankene om å skade folk kunne handle om mange forskjellige ting.

De hadde fantasier om å ydmyke, banke opp eller drepe noen. Gjerne som hevn for noe personen har gjort mot dem.

Men tanker er bare tanker.

De betyr ikke at du kommer til å gjøre det du tenker på, presiserer forskerne bak den nye studien.

Likevel er det viktig å hjelpe de som opplever dette.

Å tenke voldelige tanker ofte, kan gjøre livet vanskelig å leve.

Angst og depresjon

Ida Risanger Sjursø forsker på hvordan mobbing påvirker barn og unge.

Hun vet ikke om det finnes noe forskning på voldelige fantasier blant norske barn og unge.

Men det finnes flere andre undersøkelser.

Disse viser hvor skadelig mobbing kan være, skriver Sjursø i en e-post til ung.forskning.no.

Barn og unge som blir mobbet, kan få alvorlige problemer som angst og depresjon.

Også som voksne, kan de oppleve slike problemer.

Viktig å få hjelp

Hvis du opplever å bli mobbet eller skadet av andre, er første skritt å si fra til noen du stoler på.

Det er viktig at du får hjelp, selv om mobbingen har stoppet, skriver Sjursjø.

− Dette er fordi mange av de opplevelsene kan være så sterke at man trenger hjelp av en voksen.

Voldelige kjærester

Men det er ikke alltid så lett å snakke om at man har det vanskelig.

Carolina Øverlien har intervjuet norske og svenske jenter under 18 år.

Disse tenåringene hadde opplevd å bli skadet av kjæresten sin.

De hadde blitt kontrollert, ydmyket, skadet og presset til seksuelle tjenester.

Stolte ikke på voksne

Mange av jentene følte selv de var nesten voksne. Og at de derfor måtte ta ansvar selv.

− De stolte ikke nødvendigvis på voksne, sa Øverlien til forskning.no i 2020.

Hun er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Men det disse jentene opplever, er alvorlig og komplisert.

De trenger hjelp, fortalte forskeren.

Trenger du noen å snakke med?

Alarmtelefon - for barn og unge som utsettes for vold eller overgrep. Tlf.: 116 111

Kors på halsen - tlf. 800 333 21

SnakkOmPsyken.no - Chattetjeneste for barn og unge som har det vanskelig

Kilder

Artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Aggressive Behavior.

Artikkel fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på forskning.no: – Vi tar ikke vold blant unge kjærester på alvor

Powered by Labrador CMS