Kjønn er ikke bare gutt og jente. Noen gutter føler seg mer som jenter og noen jenter vil helst være gutter. Selv om de fleste av oss vet og aksepterer at det er sånn, blir mange mobbet og utstøtt fordi de skiller seg ut.

Skeive unge har ofte dårligere psykisk helse

Unge som føler at de har et annet kjønn enn de ble født med, sliter mest.

Er du en tenåringsjente og på middagsselskap med tante og onkel har du nok ofte fått spørsmålet: «Har du møtt en søt gutt, du da?»

I mange familier kan det være vanskelig å si at du har mest lyst på en jentekjæreste. Det tas ofte som en selvfølge at vi forelsker oss i det motsatte kjønn, eller at vi føler oss vel med det kjønnet vi er født med.

Slik er det ikke for alle.

En stor undersøkelse viser at rundt 7 prosent av de voksne i Norge regner seg selv som såkalte LHBT-personer.

Forkortelsen står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Det finnes mange slags forelskelser

Noen jenter forelsker seg i jenter, mens noen gutter faller pladask for andre gutter. Andre kan like godt ha kjærester av begge kjønn.

En som ble født som jente, kan føle seg som en gutt. Og en gutt kan ha en følelse av å være jente.

Andre igjen føler seg verken som jente eller gutt.

Ofte kaller vi dem som faller inn under noen av disse gruppene for skeive.

Mange skader seg selv

Det kan være vanskelig for dem som ikke føler seg hjemme i det det som regnes som «normalen».

Det har skjedd mye med lover og regler de siste tiårene som skal gjøre det lettere.

Likevel viser det seg at mange unge i denne grupper sliter med livene sine.

Forskere har sett på nesten 40 forskningsstudier som er gjort i de nordiske landene i årene fra 2015 til 2020.

De har vært interessert i å finne ut hvordan unge skeive i aldersgruppen 13 til 30 år har det og hvordan helsen deres er.

Studiene viser at det er mye vanligere at disse unge forsøker å skade seg selv, at de tenker på å ta sitt eget liv eller forsøker å gjøre det. Mange bruker også alkohol eller andre rusmidler.

Trans har det dårligst

De som er trans er de som ikke føler at de er hjemme i den kroppen de er født i.

Forskerne finner at det er denne gruppen som har det dårligst av alle de som er skeive.

Det har blitt stadig vanligere at de ønsker å skifte til det kjønnet som de føler seg som. Det er jo ikke så gøy å gå rundt med pupper om du egentlig er gutt inni deg.

De får ofte psykiske problemer som depresjon og angst.

Og de skader seg selv oftere enn andre skeive.

Mange er ensomme

Forskningen viser også at skeive er mer ensomme enn andre. De er oftere stressa og sover dårlig.

En av årsakene kan være at de ikke føler at de kan være så åpne om seg selv.

For det er også mange som blir mobbet og til og med utsatt for vold, viser studiene. Noen forskere finner at de som vokser opp og går på skoler på landsbygda har det verst. De føler seg mer ensomme fordi de ikke finner seg venner som forstår dem.

Viktig å møte andre

FRI er en organisasjon som jobber for at skeive skal kunne leve mer åpent uten å være redde for å bli mobbet og utstøtt.

– Vi vet at det er viktig å kunne være omgitt av noen som er lik deg selv og som aksepterer deg, og som du kan være deg selv rundt, sier Inge Alexander Gjestvang til forskning.no. Han lederen av FRI.

Kilder:

Hälsa, velmående och livsvillkår bland unga LGBTI-personer i Norden. En forksningsöversikt och kartlägging av innsatser. Rapport fra Nordisk ministerråd, 2021

Nå vet vi mer om hvordan skeive har det i Norge, Artikkel på forskning.no, januar 2021

Powered by Labrador CMS