vid VITENSKAPELIGE HØGSKOLE

For å forklare hva som skjedde på Kristi himmelfartsdag, må vi starte med påsken.

Hvorfor feirer vi Kristi himmelfart?

40 dager etter påske reiste Jesus ifølge Bibelen opp til himmelen. Det har gitt nordmenn en ekstra fridag i mai.

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. (Apostlenes gjerninger 1,9)

Slik beskriver Bibelen hvordan Jesus viste seg for tilhengerne sine en aller siste gang, før han reiste opp til himmelen. Dagen har fått navnet Kristi himmelfartsdag. Den har sannsynligvis blitt feiret helt siden 300-tallet.

Startet med påsken

For å forklare hva som skjedde på Kristi himmelfartsdag, må vi starte med påsken.

– De fleste vet hva påsken handler om. I påsken døde Jesus på korset, og kristne tror han stod opp igjen etter tre dager, forteller Anna Rebecca Solevåg. Hun er professor ved VID vitenskapelige høgskole.

Men hva gjorde Jesus etter at han stod opp?

Viste seg for tilhengerne

Alle fortellingene om Jesu liv på jorda finner man i de fire evangeliene i Bibelen. Her kan man lese om hva som skjedde i påsken. Men man kan også lese om hva som skjedde etterpå.

– Evangeliene beskriver hvordan Jesus viste seg for disiplene flere ganger etter at han stod opp, sier Solevåg. Disiplene var navnet på Jesu tilhengere og bestod av både kvinner og menn.

40 dager etter 1. påskedag skal Jesus ha vist seg en aller siste gang. I Bibelen kan vi lese hvordan Jesus ble løftet opp mens disiplene så på. Så ble han ført bort av en sky.

Samtidig sa han noe viktig.

Helligdagene som flytter på seg:

Bevegelige helligdager er helligdager som ikke er på samme dato hvert år. Dette er skjærtorsdag, langfredag, påskedagene, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene.

Mange av de kristne helligdagene er bestemt ut fra påskesøndag, som skal være første søndag etter første fullmåne etter 21. mars.

Kristi himmelfartsdag er 40 dager etter første påskedag. Siden første påskedag er en søndag, er Kristi himmelfartsdag alltid en torsdag.

Kristi himmelfartsdag er nesten alltid i mai. Men det finnes unntak: I 2038 vil Kristi himmelfartsdag være 3. juni. I 2285 vil datoen bli 30. april.

(Kilde: Store norske leksikon)

Lover å komme tilbake

– Når Jesus blir hentet opp, sier han til disiplene at de ikke skal være alene. De skal få hjelp og støtte av Den hellige ånd. Jesus sier også at han en dag skal komme tilbake, forteller Solevåg.

Jesus gir dessuten disiplene et viktig oppdrag: De skal fortelle hele verden om ham.

Denne talen har fått navnet misjonsbefalingen.

Om misjonsbefalingen:

Misjonsbefalingen finnes flere steder i Bibelen, i litt ulike varianter. Den mest kjente står i Matteusevangeliet:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»)

En gledens dag

Men hvorfor feirer egentlig de kristne at Jesus reiste opp til himmelen? Burde de ikke være triste?

– Kristi himmelfart er en gledens høytid. Den markerer slutten på noe, men begynnelsen på noe annet, sier Solevåg.

– Hendelsen er en bekreftelse på at Jesus kommer fra Gud og har reist tilbake til ham. Jesus er blitt konge i himmelen, forklarer hun.

I Den norske kirke feires Kristi himmelfart vanligvis med en gudstjeneste.

Om artikkelen:

Artikkelen er laget av VID vitenskapelige høgskole. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS