Det finnes ingen lov om hvordan plast skal behandles på en klimavennlig måte helt fra det lages til det ikke brukes mer og blir søppel. Det vil flere FN-land gjøre noe med.
Det finnes ingen lov om hvordan plast skal behandles på en klimavennlig måte helt fra det lages til det ikke brukes mer og blir søppel. Det vil flere FN-land gjøre noe med.

Mange land vil ha ny lov mot plast­forurensning

Den skal gjelde fra 2024

Det finnes ingen lov om hvordan plast skal behandles på en klimavennlig måte fra det lages til det ikke brukes mer og blir søppel.

Det vil flere FN-land gjøre noe med.

Hva er FN?

  • FN er en forkortelse for Forente nasjoner.
  • FN har 193 medlemsland.
  • Lederne for disse landene møtes årlig.
  • FN er et sted der land møtes for å diskutere, kritisere hverandre, eller forsøke å bli enige om hvilke regler som skal gjelde i internasjonal politikk.

Kilde: FN.no

Norge støtter forslaget

Folk fra FN-landene har nå samlet seg til et møte i Nairobi i Kenya. Møtet startet i går og avsluttes i morgen.

Det er FNs miljøprogram som holder møtet. Her skal de diskutere viktige miljøspørsmål.

Flere av landene som deltar, har store forventninger. De ønsker å finne løsninger på plastforurensningen i verden.

Peru og Rwanda krever en ny lov. Den skal gjelde for plast fra det lages til det må kastes. De ønsker at loven skal gjelde for hele verden, og at den skal starte i 2024.

Forslaget støttes av en rekke land, og Norge er blant disse.

Møtet startet i dag og holdes i Kenya i Afrika.
Møtet startet i dag og holdes i Kenya i Afrika.

Må endres en gang for alle

Inger Andersen er direktør for FNs miljøprogram. Hun sier at det er første gang i historien at så mange land går sammen for å takle plastforurensning.

Hun har bedt medlemslandene om å bruke møtet til å endre bruken av plast en gang for alle.

En grunn til at plast brukes i verden i dag, er at det kan være viktig. Plastflasker er for eksempel viktige i områder med vannmangel. Da kan vannet fraktes fram på en god måte.

Inger Andersen er direktør for FNs miljøprogram.
Inger Andersen er direktør for FNs miljøprogram.

Engangshansker og munnbind kan være viktig å bruke når en jobber med smittsomme virus.

Landene som ønsker den nye loven, påpeker at vi må være ekstra strenge mot «unødvendig plast». Det kan være engangsposer, bestikk fra takeaway eller plastperler som finnes i sminke.

FNs miljøprogram har ansvar for å overvåke seks av de 17 bærekraftsmålene FN har:

Dette er de seks bærekraftsmålene som FNs miljøprogram jobber for.
Dette er de seks bærekraftsmålene som FNs miljøprogram jobber for.

Kilder:

UN body weighs a global treaty to fight plastic pollution, ABCnews

World’s nations start to hammer out first global treaty on plastic pollution, Sceince.org

Powered by Labrador CMS