Dette er avtrykk etter røtter fra trær som levde for hele 385 millioner år siden.

Dette kan være spor etter verdens eldste skog

De svære røttene stammer fra tida da planeten ble grønn.

For mange millioner år siden var det ikke gran, furu og bjørk i skogen. Det var helt andre trær.

Nå har forskere funnet verdens eldste avtrykk etter skog. Avtrykkene forteller om hvordan de første trærne på jorda så ut.

Forskerne har ikke funnet selve trærne, de har råtnet for lengst. Men de har funnet avtrykk i stein, såkalte fossiler.

Fossilene ble funnet i delstaten New York i USA. Her fantes det en ganske åpen skog for 385 millioner år siden. Det var lenge før dinosaurene levde på jorda.

De første trærne

Trærne er fra en periode i jordas historie som kalles devon. Da hadde det begynt å vokse planter på jorda. Og de første, høye trærne utviklet seg.

Planeten vår ble grønnere. Det var insekter i skogene, og i havet levde det mange forskjellige fisker.

Noen av fiskene utviklet bein og krabbet opp på land. De ble forfedrene til dyrene og dinosaurene som kom senere.

I den samme perioden som de første trærne ble til, så begynte de første dyrene å krabbe opp på land. De utviklet seg fra fisker.

Lange røtter

Skogen som forskerne har funnet, var kjempestor. De lange røttene til trærne dannet nettverk i bakken.

Noen av røttene var elleve meter lange.

Forskerne mener det var minst tre forskjellige typer trær i skogen:

Den ene lignet på en palme, den andre lignet et grantre. Det tredje treet er en type forskerne ikke vet hvordan ser ut.

Her kan du se hvordan de så ut:

"Archaeopteris" kalles denne eldgamle tretypen. Den hadde bregne-lignende greiner langs store deler av stammen. Slik ser en kunstner for seg at treet så ut.
"Eospermatopteris" hadde naken stamme med greiner på toppen. Den kan se litt ut som en palme.

Fant også fossiler etter fisker

Den gamle skogen forsvant på grunn av flom. Det tror forskerne fordi de fant fiskefossiler i nærheten. Fiskene må ha svømt dit når skogen ble oversvømt.

Men røttene til trærne ble igjen og satte avtrykkene i stein og fjell.

Røttene var temmelig store! Her ser vi avtrykket etter røttene til et av de urgamle trærne.

Kilder

Powered by Labrador CMS