artikkelen er laget av uit norges arktiske universitet

Hvis vi klarer å lage fusjonsenergi på jorda, kan det bli nok strøm til alle.

Snart kan vi kanskje lade mobilen ved å herme etter sola

Det kan du kanskje gjøre om 20 år, ifølge forsker.

Kan vi lage strøm ved å herme etter sola? Inni den smelter atomkjerner sammen og frigjør det som heter fusjonsenergi.

Nå prøver forskere å lage strøm på samme måte på jorda.

Hvis de lykkes, vil du om 20 til 30 år kunne game, lade mobilen og ta deg en varm dusj ved hjelp av fusjonsstrøm.

Og best av alt: Fusjonsenergi slipper verken ut C02 eller radioaktivt avfall og er derfor ikke skadelig for miljøet.

Slik lager sola fusjonsenergi 

Odd Erik Garcia er professor i fysikk og ekspert på fusjonsenergi.

Han forklarer nærmere hvordan sola lager energien.

– Inni sola smelter bitte små hydrogenpartikler sammen og blir til gassen helium. Når det skjer, blir det frigjort enormt mye energi, sier han.

– Ja, faktisk så mye, at den når helt fram til jorda og gjør det mulig for oss å leve her.

Skal bygge tusenvis av små fusjonsreaktorer 

Garcia befinner seg akkurat nå på universitetet MIT i Massachusetts i USA. 

Der bygger de en fusjonsreaktor hvor de skal gjøre testforsøk.

– Hvis alt går etter planen, vil flere tusen små fusjonsreaktorer stå klare rundt omkring i verden om 20–30 år og gi oss strøm, sier han.

Over 100 millioner grader i reaktoren

Men det er noen probelemer som må løses først. For eksempel blir det ekstremt varmt inne i reaktoren.

– I midten av reaktoren blir det over hundre millioner grader og ved veggene over tusen grader, sier Garcia. 

– Det vi må finne ut av, er hvordan vi unngår at veggene smelter. 

Det skal fysikkprofessoren prøve å finne en løsning på sammen med sine kolleger.

I denne videoen forklarer Garcia hva som skjer inne i reaktoren:

Vil løse strømkrisen og klimakrisen

Hvis forskerne klarer å herme etter sola, har vi løst mange problemer.

– Da har vi løst både strømkrisen og klimakrisen, og vi vil ha miljøvennlig energi til evig tid, sier forskeren. 

En annen fordel er at fusjonsenergi kan produseres overalt.

De to ingrediensene man trenger, er mineralet litium, som det finnes masse av i jordskorpa og havvann.

– Det betyr at fusjonsenergi kan produseres i hele verden og det vil bli nok strøm til alle.

De små fusjonsreaktorene trenger dessuten ikke stor plass og vi trenger derfor ikke for eksempel å hugge mye skog eller ødelegge annen natur for å få plass til dem, ifølge Garcia. 

Ingen fare for atomulykker

En siste viktig ting er at fusjonsenergi aldri vil føre til radioaktive ulykker.

– En løpsk kjedereaksjon er faktisk ikke mulig ved fusjon, sier Garcia.

Det er nemlig faren ved fisjon som er det motsatte av fusjon. Fisjonsenergi førte til atomulykker i Tsjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011.

– Det vil aldri skje ved fusjon, fordi atomene smelter sammen i stedet for å deles opp, sier han.

Nå går utviklingen fort 

I vår skjedde det et gjennombrudd i fusjonsforskningen. I et testforsøk i USA klarte forskere å få ut mer energi enn de brukte for å sette fusjonsprosessen i gang.

– Utviklingen går fort nå, sier fusjonseksperten.

Han oppfordrer politikerne i Norge til å få øynene opp for det som skjer og satse på fusjonskraft.

– For er vi riktig heldige, vil vi i 2050 sitte der og smile med mobilene fulladet med fusjonsenergi.

Om artikkelen:

Artikkelen er laget av UiT Norges arktiske universitet. På universiteter, høgskoler og andre steder de driver med forskning jobber kommunikasjonsfolk med å gjøre forskningen kjent. Det skjer gjennom tips til aviser og tv, bidrag på sosiale medier eller gjennom å lage artikler som denne.

Powered by Labrador CMS