Hunnløvene lever lenger enn hannløvene gjør. Har hunnene et sunnere liv?

Hvorfor lever hunndyr lenger enn hanndyr?

Forskere har et forslag til svar etter at de så nærmere på 101 ulike pattedyr.

Kvinner lever ofte litt lenger enn menn gjør.

Sånn er det blant dyr også. Nå har forskere undersøkt 101 ulike arter av pattedyr, og de sjekket hvor lenge hanndyra lever sammenlignet med hunndyra.

I mange arter lever hannene mye kortere enn hunnene, oppdaget forskerne.

Hos noen dyr er forskjellen større enn hos mennesker. Det gjelder blant annet aper, løver, elefanter, ekorn, sau, hval og sjøløver.

Men hvorfor lever hunner lenger?

Hanner dør tidligere

Forskerne undersøkte 66 av dyreartene som var med i studien. Det ser ut som om kroppene til hanndyr og hunndyr egentlig kan leve like lenge.

Men hanndyr har større fare for å dø tidlig i livet.

Ta løvene for eksempel. Mange hannløver dør før de blir gamle.

Forskerne trodde først at hannløver dør tidlig, fordi de slåss med hverandre for å få pare seg med hunnene.

Men dette stemte rett og slett ikke.

Derfor måtte forskerne se etter andre svar.

Hunnløver lever sammen

Så hvorfor lever hunnløver så mye lenger?

Hannløver og hunnløver lever veldig forskjellige liv. Hunnløvene lever sammen i grupper, og de støtter hverandre.

Hannløvene vandrer ofte rundt alene til han får kjempet til seg en flokk med hunner.

Kanskje er ikke livsstilen til hannløvene like sunn som hunnløvenes?

Flere teorier om hvorfor hanndyr dør tidlig

Men det finnes flere teorier om hvorfor hunner lever lenger enn hanner.

Forskere har foreslått at det kan skyldes forskjeller i DNA-et, altså arvestoffet i cellene. Andre lurer på om hormoner har en finger med i spillet.

Men kanskje ligger svaret i hanndyras kropper allikevel.

Kroppene deres er ofte utviklet for å imponere hunndyra og skremme andre hanner.

Men tåler hannkroppene et tøft liv?

Upraktisk kropp?

Hanner blir ofte store og trenger mye mat. Og noen har pynt på kroppen som er tung å bære på.

Påfuglen har flotte halefjær for å tiltrekke seg hunner. Men halen er tung og gjør at rovdyr lettere kan fange påfuglen.

Kan de flotte, men også litt upraktiske kroppene forklare hvorfor hanner dør tidligere enn hunner?

Svaret er nok ikke så enkelt, mener forskerne i den nye studien.

Hardt miljø – kort liv for hannen?

Tykkhornsauen lever et værhardt liv i fjellene i Nord-Amerika. Hannen kan bli dobbelt så stor som hunnen og bærer tunge horn. Det kan koste bukken dyrt i tøffe vintre.

Pynten på hanndyras kropper er kanskje en del av forklaringen. Men ikke hele forklaringen, tror forskerne.

For hvis dyra bor på et sted med hardt klima eller vanskelig miljø, så har hanndyrene mindre sjanse enn hunner til å overleve.

Den nordamerikanske tykkhornsauen er et godt eksempel. Hannen kan bli dobbelt så stor som hunnen, og den har store horn.

Når disse sauene bor i reservater, der det er nok mat hele tiden, da lever hunnene og hannene omtrent like lenge.

Men når de lever oppe i fjellene, der vinteren er hard, da lever hannsauene kortere.

Det kan være fordi store hanner krever mer mat enn mindre hunner. Og det er ikke alltid nok mat oppe i fjellene.

Dyrene blir stadig utsatt for virus og bakterier. Kanskje det er noe med det mannlige kjønnshormonet som gjør hanndyrene oftere og mer syke, lurer forskerne på.

Kilder i artikkelen

Powered by Labrador CMS