Når barn trekker seg unna, er det ikke sikkert de voksne legger merke til det.

Barn blir lei seg når foreldrene krangler, men det skjønner ikke alltid de voksne

Noen ganger prøver barn å løse de voksnes problemer. Andre ganger trekker de seg unna.

Når foreldre krangler, kan det bli voldsomt. Kanskje de skriker, banner og sier stygge ting til hverandre.

Det kan være verre for barna enn de voksne tror.

− Det er ikke alltid foreldrene ser hvordan barna har det når de krangler, forteller Tonje Holt.

Hun er en av forskerne bak en ny norsk studie.

Nesten 400 norske 11-åringer og deres foreldre har svart på mange spørsmål.

Skjemaer med spørsmål

I disse familiene bodde barnet sammen med moren og faren sin.

Alle tre fikk skjemaer med spørsmål.

Barna krysset av på hvor enig de var i forskjellige ting.

For eksempel: «Når foreldrene mine krangler, føler jeg meg trist.»

Foreldrene fikk nesten samme spørsmål, bare at de handlet om barnet:

«Når vi krangler, virker barnet trist.»

Trekker seg unna

Da forskerne sammenlignet svarene, fant de ut noe interessant.

Nemlig at barna og foreldrene ikke var enige.

11-åringene ble mer triste, lei seg og redde enn de voksne trodde.

Ofte prøvde barna å løse problemet til mamma og pappa.

Eller de trakk seg unna. Kanskje gikk de på rommet sitt for å slippe å høre på.

Derfor er det viktig at foreldre snakker med barn om hva de tenker og føler etter en krangel, forteller Holt.

− Barn får det med seg. Å vite det som forelder er nyttig, sier forskeren fra Folkehelseinsituttet.

− Overraskende

Familiene som var med i studien hadde ikke spesielt mye konflikter.

Noen foreldre kranglet sjeldent. Andre kranglet ofte.

Men forskerne fant ut noe som overrasket dem.

I familiene med mye krangling var 11-åringene og foreldrene deres mer enige med hverandre.

De voksne la altså bedre merke til at barna ble lei seg.

Når mor og far krangler mye, er de kanskje mer bekymret for barna, tror Holt.

Lite krangling, større forskjeller

I familiene med lite krangling var det altså større forskjell.

Foreldrene i disse familiene skjønte ikke hvordan barna hadde det.

Derfor bør de voksne snakke med barna, selv om de synes at de krangler lite, sier Holt.

Spesielt fordi barn ofte tror at krangelen er deres skyld.

Det er viktig at barna får vite at det ikke er det.

Barn kan si ifra

Men er det noe barn kan gjøre selv?

− Barn kan gi beskjed til foreldrene selv om hva de føler, svarer Holt.

Samtidig forteller hun at det ikke er så lett.

Det er helt vanlig at barn venter med å si fra om følelser til de blir spurt av de voksne.

Vil undersøke andre familier

Nå vil forskerne undersøke andre familier.

For eksempel familier hvor foreldrene ikke bor sammen.

Det kan hende barna i disse familiene har det annerledes.

Etter foreldre skiller seg, later nemlig ofte barn som om de har det bra, forteller Holt.

De vil være greie fordi de skjønner at de voksne er lei seg.

Kilder

En artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Family Psychology

En artikkel om studien på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Nettsiden til FamilieForSK-studien, som denne forskningen er en del av

Powered by Labrador CMS