Når de som er barn og unge i dag blir voksne vil det bli mange flere gamle i samfunnet. Da blir det også et mye større behov for folk som kan passe på eldre og gi dem omsorg.
Når de som er barn og unge i dag blir voksne vil det bli mange flere gamle i samfunnet. Da blir det også et mye større behov for folk som kan passe på eldre og gi dem omsorg.

Om ti år skjer det noe helt nytt i Norge: det vil være flere gamle enn barn

Og forskerne tror korona-viruset vil påvirke oss i lang tid framover.

Det har alltid vært flere barn enn gamle i Norge, men i 2030 skjer det noe nytt i historien. Da vil det for første gang være motsatt.

Det tror forskerne i Statistisk sentralbyrå (SSB). Der driver de med det som på fagspråket kalles befolkningsfremskrivninger.

Det betyr at de forsøker å regne ut hvor mange som skal bli født og dø i landet vårt og hvor mange som vil flytte inn og ut.

6 millioner mennesker

I dag bor det nesten 5,4 millioner mennesker i Norge.

Om tretti år, i 2050, tror forskerne at det vil bo over 6 millioner her, skriver SSB på sine nettsider.

Forskerne har tidligere regnet ut at vi kom til å bli over 6 millioner mennesker allerede i 2040.

Men koronaviruset har faktisk endret regnestykket deres. Nå er dette historiske skiftet utsatt til i 2050.

Det er ikke fordi det er flere eldre som dør av viruset. Men nå blir det ikke født så mange barn en stund framover, tror de.

Mange unge par har blitt mer usikre på økonomien sin. Noen har mistet jobben. Når sånne kriser skjer, vet forskerne at det er vanlig å vente med å få barn.

Færre innvandrere

På grunn av koronakrisen er det det også mange færre som kommer til Norge som innvandrere.

De som kommer hit fra andre land er ofte unge. Når de ikke kommer lenger, blir fordelingen mellom unge og eldre i befolkningen annerledes. Da blir det flere gamle totalt.

I dag er én av åtte personer over 70 år. Men om førti år, i 2060, vil én av fem være så gammel, tror forskerne.

Det blir særlig mange som vil være over 80 år, faktisk tre ganger så mange som i dag. Fem ganger så mange vil være over 90 år.

Litt bekymret

Det er selvsagt veldig fint at folk lever lenger i Norge. Det betyr at vi har god helse, at vi har gode sykehus og bra medisiner – og at vi lever gode liv.

Men forskerne er også litt bekymret for hvordan det skal gå i framtiden.

Forskerne i Statistisk sentralbyrå har nemlig også regnet ut at det vil bli behov for veldig mange flere som kan passe på eldre og gi dem omsorg. Selv om eldre er friske lenge, vil mange trenge hjelp mot slutten av livet.

I 2060 trenger vi faktisk dobbelt så mange som jobber med eldre og syke enn vi har i dag.

Usikkert regnestykke

Tallene forskerne har kommet fram til i regnestykkene sine er ganske usikre. Særlig usikkert er det å regne ut hvordan Norge vil se ut om mange tiår fram i tid.

Mange ting kan forandre seg.

Men det er likevel viktig å lage sånne regnestykker.

Det kan det være lurt å vite noe om hvor mange vi blir og hvor mange det blir som er gamle eller unge. Blant annet for å kunne planlegge hvor mange eldreboliger, skoler og barnehager som skal bygges.

Kilde:

Statistisk sentralbyrå (SSB): Nasjonale befolkningsframskrivninger

Powered by Labrador CMS