Virker det som alle andre er mer vellykket enn deg selv? Da kan sosiale medier bli et problem.

Gjør sosiale medier at flere unge får psykiske lidelser?

Noen tror at sosiale medier er årsaken til at flere og flere unger får påvist psykiske lidelser. Vi har spurt en forsker om det stemmer.

Halvparten av niåringene i Norge bruker sosiale medier. I alderen fra 9 år til 18 år er nesten alle unge på et eller flere sosiale medier, som TikTok, SnapChat, Instagram, Facebook og Youtube, ifølge Medietilsynet.

Samtidig får stadig flere unge behandling for psykiske problemer. Er det fordi unge i dag sliter mer psykisk? Eller virker det som det er mer, fordi vi nå snakker mer åpent om slike problemer? Og har økningen i psykiske lidelser noe med at unges bruk av sosiale medier?

Ida Frøyland er ungdomsreporter i UNG.forskning.no.

For å forstå mer om psykisk helse blant unge, snakket jeg med Ian Colman. Han er gjesteprofessor i psykologi på OsloMet og Folkehelseinstituttet.

Mange grunner til at flere strever psykisk

Kan økningen av psykiske lidelser blant unge ha en sammenheng med sosiale medier?

– Det er vanskelig å si hvorfor det er en økning, svarer Ian Colman. Han mener at det er mange årsaker til økningen i psykiske lidelser blant unge, og at sosiale medier kan være én av dem.

– Unge mennesker sammenligner ofte seg selv med det de ser i sosiale medier. Forskning viser at dette har negativ innvirkning, sier han.

– Men forskningen viser også at det både er sunne og usunne måter å bruke sosiale medier på, sier Colman.

Hva er grunnen til at det er forskjell mellom jenter og gutter og psykiske lidelser?

Når barn kommer i puberteten, er det mange flere jenter enn gutter som får angst og depresjoner.

– Forskjellene har mest sannsynlig både med arv og miljø å gjøre, svarer Colman.

Gutter har oftere aggressiv oppførsel enn jenter, allerede fra de er små. Og det sosiale er ikke likt for kjønnene.

– For eksempel viser forskning at foreldre behandler jenter og gutter forskjellig, sier Colman.

Romantiserer sosiale medier og tv-serier psykiske problemer og selvmord?

– Romantiseringen av selvskading og selvmord i TV-serier og filmer bør bekymre oss, svarer Ian Colman.

Det er mange eksempler på at selvmord «smitter», når det blir fremstilt i media på en uansvarlig måte, for eksempel når selvmord blir fremstilt som en positiv ting.

Dette er ekstremt skummelt fordi det kan få unge med psykiske problemer til å tenke at selvmord er en løsning på det de sliter med, mener Colman.

Ian Colman er forsker ved Ottawa University i Canada, og er i Norge som gjesteprofessor.

Et eksempel er serien 13 reasons why . Denne TV-serien fikk skylden for å ha bidratt til økning i antall selvmord blant ungdommer da den først ble sendt.

– Media må ta ansvar på hvordan de fremstiller selvmord og tilnærme seg temaet med forsiktighet, sier Colman.

Er influencere et problem når det kommer til psykisk helse?

At kjendiser snakker om mental helse er positivt, fordi dette kan få vekk noe av stigmaet rundt det, mener Colman.

– Det er en høy andel av de med psykiske problemer som ikke søker hjelp, selv om det ikke koster penger. Når de ser at kjendiser søker hjelp, vil det bli mer normalt for andre unge å gjøre det samme. Det er veldig positivt, mener han.

Men det kan bli et problem hvis kjendisene fremmer løsninger som ikke er sunne og ikke er basert på fakta om hva som hjelper, ifølge Colman.

Kilder:

Intervju med Ian Colman.

Barn og medier 2020: Halvparten av norske niåringer er på sosiale medier, artikkel på Medietilsynet.

Powered by Labrador CMS